Vi er i kulturkrig – bør vi fyre regeringen?

Holbergskolen i København har indkaldt til forældermøde for kvinder

Ikke angivet Ikke angivet,

04/02/2010

Holbergskolen i København har indkaldt til forældermøde for kvinder. Motivet for dette brud på danske traditioner for voksne menneskers frie omgang med hinanden er, at de muslimske fædre ikke vil tillade deres koner at gå til møder, hvor de kan møde andre mænd. For at få de muslimske mødre i tale, ofrer man den danske livsstil. DF kræver indgreb, de andre toppolitikere nøjes med at beklage og fordømme. [Berlingske 1, Berlingske 2]

Bertel Haarder tror formentlig stadig han lever i højskole-Danmark anno dazumal, og mener sandsynligvis at et statsligt indgreb overfor skolerne er lige så modbydeligt som endnu et knæfald for islam. Denne naivistisk liberale tilgang til tidens kulturelle borgerkrig mellem muslimer og danskere er selvfølgelig dybt uansvarlig. Selvom man har liberale idealer, har man et ansvar for at bruge de nødvendige midler i krigen, når man sidder i regeringen. Det kan ikke nytte noget, at man uddelegerer ansvaret for den kulturelle overlevelse til skoleledere, der skal have tingene til at fungere i dagligdagen. Indvendingen mod det halve forældermøde er jo netop ikke praktisk, men overordnet: Foranstaltningen er givetvis fornuftig set ud fra et integrationsperspektiv, men vi vil ikke tillade muslimerne at lave om på Danmark gennem stædig videreførelse af muslimsk tradition for jalousi og trusler.

Det er ikke en skoleleders opgave at forhindre muslimer i at æde vitale salamiskiver af Danmark, men det samlede folks, repræsenteret ved folketing og regering. Det samlede folk må kue muslimerne på plads ved tvangslignende foranstaltninger, hvilket ofte vil have positive bivirkninger (i denne sag vil tvangen give de ærekære muslimske fædre et alibi for at tillade konerne at møde danskere). Man kunne eksempelvis kræve at begge forældre var tilstede ved mødet, evt. ved at uddele pæne indkomstregulerede bøder til de muslimer, der udebliver. Man kunne endog overveje at sætte problemet tydeligt i relief ved at forskelsbehandle forældrene efter oprindelse, således at danske forældre ikke var underlagt samme krav.

Naturligvis strider det totalt imod liberale selvforvaltningestanker, men krige kan nu engang ikke føres efter liberale principper. Hvis Bertel Haarder og regeringen ikke har nerver til at konfrontere islamiseringen af Danmark, må de fyres ved næste valg.

Kilde: