Vismænd anbefaler sænkning af det offentlige forbrug

Slettet Bruger,

29/11/2007

Af Thomas Breitenbach Jensen

Regeringens planlagte finanspolitik bidrager til at øge den samlede
efterspørgsel, og det skaber et pres på arbejdsmarkedet med højere lønstigninger og forringet konkurrenceevne til følge. Det skriver de økonomiske vismænd i deres efterårsrapport, der udkommer i dag.

"Hvis der ikke gennemføres arbejdsmarkedspolitiske tiltag, der på kort sigt kan øge arbejdsudbuddet eller sænke den strukturelle ledighed mærkbart, bør finanspolitikken ikke blot være neutral, men stram," skriver vismændende.

Med "stram" mener vismændene en sænkning af den såkaldte finanseffekt, der er et udtryk for finanspolitikens bidrag til nationalproduktet. Konkret anbefaler vismændende i fravær af tiltag, der varigt kan øge arbejdsudbuddet eller sænke ledigheden, en finanseffekt på -¼ procentpoint i 2008 og 2009. Og midlet er at sænke det offentlige frobrug.

"En finanseffekt på -¼ procentpoint kan opnås på mange måder, men kan realistisk set næppe realiseres uden en mærkbar reduktion af væksten i det offentlige forbrug i forhold til det planlagte," skriver vismændene.

Den strammere finanspolitik vil ifølge vismændene føre til en hurtigere stigning i ledigheden, som vil reducere risikoen for, at der opbygges uholdbare forventninger til den fremtidige lønudvikling. En stramning af finanspolitikken vil samtidig indebære en permanent forbedring af de offentlige finanser i størrelsesordenen 1 procentpoint af BNP i forhold til situationen, hvor finanspolitikken lempes, som regeringen har planlagt.

[email protected]

Kilde: