Vismænd åbner døren for skattelettelser

Slettet Bruger,

07/06/2007

"Tæt på at være selvfinansierende."

Sådan skriver Det Økonomiske Råds (DØR) vismænd i dag i en kronik i Børsen om lettelser i top- og mellemskatten. Kronikken kommer ovenpå den seneste tids debat om skattelettelser og råderum, der blev startet i forbindelse med udgivelsen af vismandsrapporten den 31. maj i år.

Forudsætningen for, at en skattelettelse kan være selvfinasierende, er, ifølge vismændende, at den skal øge arbejdsudbuddet og dermed mindske manglen på arbejdskraft. Her advarer vismændende mod at sænke bundskatten, da den kun i begrænset omfang vil øge tilskyndelsen til at arbejde, da den komme både lønmodtagere og modtagere af overførselsindkomst til gode.

"En sænkning af marginalskatten, f.eks. i form af en forøgelsen af grænsen for betaling af topskat eller en lavere sats for top- og mellemskat, vil derimod medføre en væsentlig større forbedring af incitamentet til arbejde per krones skattelettelse, da disse indtægter kun opkræves af indtægter over en vis grænse," skriver vismændene.

Ikke nu
Men selv om vismændende finder regnestykket tilforladeligt, mener de stadig at det er forbundet med så stor usikkerhed, at de ikke kan anbefale skattelettelser for nærværende.

"Det ville være hasardspil om stabiliteten i danske økonomi at eksperimentere med ufinansierede skattelettelser i den nuværende konjunktursituation."

bach

Kilde: