Venstres EU-ordfører advarer mod "stormende fri konkurrence"

Slettet Bruger,

25/06/2007

Af Helene Schou Haabegaard

Frankrigs succes med at udradere "fri og uhindret konkurrence" fra den nye EU-traktats formålsparagraf må umiddelbart føles som et smertefuldt stød for borgerligt-liberale EU-tilhængere. Så tungt skal man dog ikke tage det, forsikrer Charlotte Antonsen, som er EU-ordfører for Venstre - Danmarks Liberale Parti.

Hvordan stemmer det overens med dit partis borgerligt-liberale udgangspunkt at give efter for Frankrigs venstreorienterede krav?
"Altså, Frankrig har jo en endnu mere borgerlig regering end i Danmark, så det ved jeg ikke hvor det ( red.: At betegne konkurrencefjendtligheden som venstreorienteret) kommer fra," siger Charlotte Antonsen til 180Grader.dk.

Så det er borgerligt at fjerne målsætningen om fri og uhindret konkurrence?
"For Frankrig er det jo. De har en anden holdning til fri konkurrence."

Antonsen understreger, at i Sydeuropa er der flere højreorienterede regeringer, som går ind for at begrænse den fri konkurrence, og at de mere liberale EU-lande ofte tager højde for sydeuropæernes protektionistiske ønsker, når der skal laves aftaler.

Hvilken konsekvens tror du, det kan have for den langsigtede vækst i Europa, at man giver efter for de "sydeuropæiske principper"?
"Vi prøver jo også at promovere 'den danske model'. Men det er jo de enkelte lande, som selv bestemmer. Men jeg synes da, vi skulle prøve at overbevise de andre om, at man bør tage udfordringen op og sige ja til konkurrencen."

Ikke ligesom med Adam Smith
Hvilke landvindinger har der været for det fri marked i EU?
"Altså, der var jo servicedirektivet, som så ikke blev sådan, som vi havde tænkt det. Men som dog er et skridt i retning af et frit marked på serviceområdet. Og så er der også sket noget for kapitalmarkederne. Og vi er ved at liberalisere postvæsenet."

Charlotte Antonsen vil ligesom sin regeringsfælle, Per Ørum, også advare mod den hæmningsløse konkurrence "som på Adam Smiths tid".

"Der er jo i forvejen en masse forbehold, fordi alle lande jo er velfærdssamfund. Så gør man ikke ligesom for 100 år siden med Adam Smith - eller det er vel mere end 100 år siden efterhånden - hvor der bare var stormende fri konkurrence. Men vi har nogle velfærdssamfund, vi alle sammen hver især gerne vil beholde, så der er råd til at stille krav til arbejdsmiljø og miljø og andre sociale forhold."

Den britisk/skotske økonom og moralfilosof, Adam Smith (1723-1790) udgav i 1776 det berømte økonomiske værk "Nationernes velstand". Her introducerede han sin berømte "usynlige hånd", om det fri markeds tendens til at fordele ressourcerne mest effektivt. Europa var på Adam Smiths egen tid stærkt plaget af protektionisme.

Kilde: