Venstres Ungdom: Vågn op, Claus Hjort!

Slettet Bruger,

06/07/2007

Af IKKEMIG 2

De unge venstreløver viser tænder over for beskæftigelsesminister Claus Hjort, der i sidste uge udtalte, at han ikke ville sænke overførselsindkomsterne, selv hvis der skulle være flertal for det.

"Danske virksomheder skriger efter arbejdskraft, men fordi vores sociale ydelser er så høje i Danmark, så er fortjenesten ved at tage et lavtlønsarbejde forsvindende lille. Derfor er det en falliterklæring, at Claus Hjort Frederiksen aldrig nogensinde kunne drømme om at sætte kontanthjælpen ned," siger beskæftigelsesordfører i Venstres Ungdom (VU), Anders Larsen Lindberg, til 180Grader.dk.

Det skal kunne betale sig at arbejde
Tidligere har der i liberale kredse været respekt omkring Claus Hjorts person, men den respekt er efterhånden svindende. VU mener, at beskæftigelsesministeren må stramme op og skære ned i kontanthjælpsydelsen.

"Rockwool-fonden har netop dokumenteret, at den noget lavere starthjælp har medført, at flere indvandrere er kommet i arbejde, sammenlignet med gruppen af indvandrere på kontanthjælp. Derfor må beskæftigelsesministeren da også kunne indse, at man skaber flere selvforsørgende mennesker, hvis man øger de økonomiske incitamenter til at tage et rigtigt arbejde," siger Lars Friis Farsøe.

VU: Regeringen går mere op i Gallup-målinger
VU mener, at regeringen meget seriøst bør overveje muligheden for at sætte kontanthjælpen ned på niveau med starthjælpen.

"De penge man sparer ved at nedsætte kontanthjælpen kan meget passende bruges aktivt til at øge incitamenterne yderligere til at få folk i arbejde. F.eks. et øget beskæftigelsesfradag eller en lavere bundskat. På den måde bruger man både pisk og gulerod," siger VU's erhvervsordfører Anders Larsen Lindberg.

"Det ville klæde regeringen at tænke på det enkelte menneske, og samfundet som helhed, i stedet for kun at være fokuseret på tiltag, der giver stemmer og genvalg. Jeg tror på, at langt de fleste kan se fornuften i vort forslag, men om regeringen og Claus Hjort kan, ja det kommer vist mere an på, hvad resultatet af den seneste Gallup-måling viser," afrunder Lars Friis Farsøe, der også er medlem af VU's landsstyrelse.

Kilde: