V-ordfører: Miljølove er for bureaukratiske

Slettet Bruger,

13/05/2007

Eyvind Vesselbo (V) har en liste med 11 miljølove, som han mener er uforståelige, bureaukratiske og uretfærdige, og som bør kulegraves. På listen er love som husdyrloven, planloven, jordforureningsloven og mange flere.

"Der er så mange love på miljøområdet, der er uforståelige, kringlede, og som lapper ind over hinanden. I nogle tilfælde truer det retssikkerheden, fordi loven kan fortolkes forskelligt og dermed resultere i en forskelsbehandling" siger miljøordstyren til Jyllands-Posten.

"Inden vi vedtog den nye husdyrlov, havde man 14 forskellige måder at administrere lovgivningen - én for hvert amt. Nu har vi fået en helt ny lov, men også her viser det sig, at der er en masse ting, der skal laves om. Man har f.eks. glemt at lave en bagatelgrænse, hvis man skal udvide eller bygge om. Det betyder, at man skal have en ny miljøgodkendelse, hvis man skal lægge nyt tag på sin stald eller bygge en ny carport."

Eyvind Vesselbo siger til Jyllands-Posten, at kulegravningen af miljølovene skal have topprioritet af Fogh-regeringen:

"Formålet med kvalitetsreformen er at skabe en bedre service, ligesom vi skal have lavet en mindre bureaukratisk lovgivning. Derfor må miljøområdet være alfa og omega, så de, der skal administrere dette store område ved, hvad de skal administrere efter."

Kilde: