Universitet beklager kritik af Nyborg - sådan da

Slettet Bruger,

10/07/2007

Renset for anklager for videnskabelig uredelighed, men stadig ikke i kridthuset. Ledelsen på Aarhus Universitet erkender, at Helmuth Nyborgs undersøgelse om intelligensforskelle hos mænd og kvinder alligevel ikke var videnskabelig uredelig. I stedet giver man ham en advarsel for kvaliteten af den forskning, der konkluderede, at mænd var mere intelligente end kvinder.

"Vi erkender at have begået en fejl i den utroligt ubehagelige sag. Vi anerkender afgørelsen i Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed, som konstaterer, at der ikke var tale om uredelighed. Men vi fastholder, at kvaliteten af projektet er så ringe, at det er uacceptabelt for en professor ved Aarhus Universitet," siger Svend Hylleberg, dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, til Jyllands-Posten.

Dekanen oplyser også, at Nyborg fra nu af kan have samme tilknytning til universitetet som andre pensionerede forskere.

Nyborg forlanger uafhængig undersøgelse
Helmuth Nyborg havde selv rejst sagen for at blive renset for den irettesættelse for brud på regler for videnskabelig redelighed, som rektor Lauritz B. Holm-Nielsen gav ham i september. I sidste uge gav Udvalget Vedrørerende Videnskabelig Uredelighed Nyborg ret i, at han ikke har gjort sig skyldig i videnskabelig uredelighed, og det er denne afgørelse, som ledelsen på Aarhus Universitet nu har taget til efterretning.

"Det er glædeligt, at Aarhus Universitet erkender, at der er lavet en fejl, og accepterer, at jeg kan have samme tilknytning til universitetet som andre pensionerede forskere," siger Helmuth Nyborg og fortsætter: "Men det er fortsat afgørende for mig at blive renset for beskyldninger om, at jeg har handlet groft forsømmeligt, og derfor vil jeg have en uafhængig undersøgelse af sagen."

Dekan afviser politisk korrekthed
Dekan Svend Hylleberg vil gerne slå fast, at kritikken intet har at gøre med, at Nyborgs resultater rokker ved den vedtagne visdom.

"Det har aldrig nogensinde været et spørgsmål om Helmuth Nyborgs resultater. Jeg kunne aldrig drømme om at komme efter forskere, fordi de fandt ud af noget, som var politisk ukorrekt," siger han.

[email protected]

Kilde: