Uddrag af Højesterets dom mod Anna Lund Lorentzen

Slettet Bruger,

22/07/2007

Tiltalen (s. 144):
(...)Lorentzen ved den 13.Februar om Aftenen, efter at han sammen med Holger Hansen, Buhl Andersen og Erik Andersen paa Bopælen havde anholdt Fru Aase Nordbo, Nordborggade 6, København og ført hende til Politigaarden, her at have truet hende, som i øvrigt blev tilbageholdt som fængslet indtil Kapitulationen med, at hun ville blive voldtaget af 50 Hipofolk, Anna Lund ved at have slaaet hende først med flad Haand og senere med Politistav over Ryg, Sæde og Laar, og Holger Hansen ved at have slaaet hende med flad Haand og senere med et vaadt haandklæde over Ryg, Lænd og Sæde, knebet hende i Brysterne, revet Tøjet af hende, saa at hun kun var iført Sko og Strømper og taget hende paa Kønsdelene.

Rettens afgørelse (s. 214):
Der er vedrørende dette Forhold afgivet Forklaring af de Tiltalte Lorenzen, Anna Lund, Holger Andersen, Buhl Andersen, Hemmingsen, (...) samt vidneforklaring af Anna Aase Axelbo.
Herefter finder Retten det, navnlig paa Grundlag af den af Vidnet Fru Axelbo afgivne Forklaring, bevist, at de tiltalte(...) har gjort sig skyldige som i Anklageskriftet nærmere beskrevet (...)

Kilde: oresundstid.dk

Kilde: