Topøkonom om teaterrapport: Dur ikke

Slettet Bruger,

28/06/2007

Af Thomas Breitenbach Jensen

En ny undersøgelse fra Dansk Skuespillerforbund, der viser, at det gavner samfundsøkonomien positivt at give offentlige tilskud til teatre, er ifølge tidligere overvismand og professor i økonomi, Torben M. Andersen, ikke meget værd.

"Rapportens metode giver et klart overvurderet billede af de samfundsmæssige effekter af teaterstøtte," siger Torben M. Andersen til 180Grader.dk

Glæden over rapporten er ellers ikke til at tage fejl af hos skuespillerforbundet og formand Henrik Petersen, der har sendt en kopi af den til Folketingets Kulturudvalg.

"Jeg håber, at det nu er slut med, at kulturen altid kommer til sidst i finanslovsdebatten," sagde han til Nyhedsavisen i går.

Men rapportens konklusion, at offentlig teaterstøtte giver pengene 3,3 gange igen, holder ifølge Torben M. Anderden ikke. Den er fremkommet ved at medregne teatergæsternes udgifter til eksempelvis transportomkostninger og restaurantbesøg i forbindelse med teaterbesøget, og derefter gange det med en såkaldt pengestrømseffekt, der er et udtryk for at teatergæsternes udgifter passerer flere led i samfundsøkonomien, som det hedder.

"De brænder jo ikke pengene"
Og den går ikke, forklarer Torben M. Andersen:

"Det er ikke rimeligt at medregne de afledte køb - heller ikke selv om folk ville blive hjemme. De brænder jo ikke pengene, men bruger dem på noget andet, en anden god dag. Der vil kun være en sådan effekt, hvis svaret havde været 'når vi nu ikke så billigt kan komme i teateret, er der ingen grund til at arbejde så meget, for vi er ikke interesseret i at tjene penge til andre ting end teaterbesøg' - hvor mange der ræssonerer på denne måde, og faktisk agerer herefter, ved vi ikke noget om."

Lektor Lise Lyck fra Copenhagen Business School, der er rapportens hovedforfatter, fatsholder imidlertid sin konklusion. Teaterproduktion skaber en efterspørgsel, der ellers ikke ville være der, hævder hun.

"Hvis man ikke havde et teaterprodukt, så ville de andre ting ikke være en del af det. Eller sagt på en anden måde, tre ud af fire af dem, vi har interviewet, har sagt, at hvis de ikke gik til dette her teaterstykke, så blev de hjemme i sofaen. Det vil altså sige, at de her aktiviteter altså er snævert forbundet med det, at man går i teatret,"
forklarer hun til 180Grader.dk.

Økonom bag rapporten: "Det er jo kortsigtet"
Men hvis jeg nu ikke var gået i teatret og ud at spise, og hvis mine skattekroner ikke gik til at støtte teatrene, ville jeg så ikke have haft nogle flere penge mellem hænderne, som jeg så kunne bruge på andre ting, der også ville have en samfundsøkonomisk gevinst?
"Nej. For der er forskellige virkninger, alt efter hvordan man bruger sine penge. Det er derfor, vi i denne undersøgelse udtrykkeligt har spurgt: "Hvad ville du gøre hvis du ikke gik i teatret?", og de svarer, at de ville blive hjemme."

Men de penge de ikke bruger i teatret, bruger de ikke dem på noget andet? Som også ville have en samfundsøkonomisk gevinst?
"Jo. Måske et eller andet sted ude i systemet. Men altså ikke i den øjeblikkelige situation. Det er det vi tæller. Det er jo kortsigtet," siger Lise Lyck.

Kilde: