Statslige selskaber stortrives - nu kan de stå på egne ben

Slettet Bruger,

30/06/2007

Omsætningen i den danske stats 14 virksomheder er vokset fra 45 milliarder i 2002 til næsten 80 milliarder sidste år. Indtjeningen er i samme periode firedoblet til 3,3 milliarder. Det viser en opgørelse fra Finansministeriet ifølge Jyllands-Posten.

Mangel på private selskaber, der vil stå for driften, anvendes ofte som argument for offentligt ejerskab. Men i dette tilfælde er der altså tale om virksomheder, der kan stå på egne ben. Det mener Michael Svane, der er erhvervspolitisk direktør i HTS, Handel- Transport- og Service.

"Man kan selvfølgelig være tilfreds med, at de statsejede virksomheder tjener penge, men det er også et argument for at privatisere dem og slippe dem ud på det store marked. Spørgsmålet er, om tiden ikke er løbet fra de statsejede virksomheder," udtaler Michael Svane.

Unfair konkurrence
Listen over virksomheder indeholder helt eller overvejende statsligt ejede virksomheder som Dong, Danske Spil, DSB og Post Danmark. Dertil kommer statens medejeskab af blandt andet SAS, Københavns Lufthavne og Ørestadsselskabet. Deres resultater er måske i fremgang, men ifølge HTS sker det ofte på urimelig bekostning af private konkurrenter.

"Vi oplever ofte sager, hvor vores medlemmer klager over, at der ikke bliver konkurreret på fair og lige vilkår. De ender ikke altid til vores fordel, men det er et symptom på, at snitfladerne mellem statsejede og private virksomheder ikke er gode nok," siger Michael Svane.

Det er dog allerede nu givet, at listen med de 14 selskaber bliver mindre. Således blev det halvt dansk ejede Scandlines for nylig afhændet for 11 milliarder. Desuden står DONG foran en børsnotering, lige som Transportministeriet er langt fremme i undersøgelserne af et salg af DSB.

mol

Kilde: