Socialdemokraterne er for og imod skattelettelser

Slettet Bruger,

14/06/2007

Af Jakob Axel Nielsen

Jakob Axel Nielsen er skatteordfører for Det Konservative Folkeparti

Hvad med en lille quiz?

Hvem skriver dette om deres skattepolitik:

"Det er også nødvendigt at lave en skattereform. XX-partiet foreslår, at en sådan reform har tre hovedpunkter: 1. lavere skat på arbejde, 2. uændret skattetryk og 3. en forenkling af skattesystemet."

De Radikale?

Ny Alliance?

Vi Konservative?

Nej, forkert alt sammen. Det er skam Socialdemokraterne. De er helt pjattede med skattelettelser. I det såkaldte Websikon, de har på partiets hjemmeside, kan man under Skat også læse:

"Socialdemokraterne mener ikke, danskerne skal betale mere i skat. Det er muligt at finansiere velfærden, også med de nødvendige forbedringer, inden for det nuværende skattetryk."

Hvad betyder det? Ja, det er svært at blive klog på, hvad Socialdemokraterne egentlig mener, kun at de altid er 10 procent lidt mere på al godheden og minus 10 procent på alt det ubehagelige. Det er jo dejlig ansvarsfrit at være i opposition. Men mon ikke der står, at boligejerne skal betale gildet - at når skatten på arbejde skal ned, og når velfærden skal forbedres, og når det alt sammen skal ske med det nuværende skattetryk, ja så er der kun boligejerne tilbage at plukke?

Alligevel hører man ikke andet fra Socialdemokraterne, end at de penge, regeringen vil bruge på skattelettelser, vil Socialdemokraterne bruge på mere velfærd (men åbenbart også på skattelettelser?).

Og hver gang vi Konservative siger skattelettelser - og indrømmet: det har vi sagt længe og ofte - så råber Socialdemokraterne, "Nej, nej, nej, vi skal have mere velfærd!".

De vil have skattelettelser, men ikke skattelettelser ...

Hvad mener de egentlig?

Ikke fordi det er så vigtigt, for vi ved jo alle, at det er en sølle form for populisme, Socialdemokraterne har bevæget sig ud i. De har set lidt for meget Jersild & Spin og læst lidt for mange "kloge" politiske analyser, hvor det bliver diskuteret, hvem der er "bedst" til velfærd. Og så har de besluttet sig til, at de vil være bedst på velfærd, hvad det så end vil sige. Men det lyder da godt.

Det er som om, Socialdemokraterne tror, at velfærd kommer af sig selv, at det er selvfinansierende. For Socialdemokraterne er velfærd hunden, der æder sin egen hale.

Men sandheden er jo, at velfærd skal finansieres. Det ved vi Konservative, for vi er jo erhvervslivets parti - det erhvervsliv der producerer varer, eksporterer varer, skaber arbejdspladser og dermed danner det grundlag, der finansierer velfærden.

Hvis ikke erhvervslivet har ordentlige forhold, er der ikke nogen til at finansiere velfærdsstaten - det hører vi bare aldrig Socialdemokraterne tale om. For Socialdemokraterne er erhvervslivet onde kapitalister, der er ude på at udbytte arbejderklassen. Det lyder gammeldags, og det er det også - udover at det er forkert.

Hvis vi vil bevare velfærdsstaten - og det vil vi Konservative - og hvis vi vil udbygge velfærdsstaten med endnu bedre hospitaler, endnu bedre forhold for vores ældre, endnu bedre folkeskoler - og det vil vi Konservative - ja, så skal vi gøre det attraktivt for erhvervslivet at producere og sælge i Danmark. For det er her, midlerne til at finansiere velfærdsstaten kommer fra.

Vi Konservative har hele tiden sagt, at lavere skat på arbejde og højere velfærd ikke er hinandens modsætninger - det går hånd i hånd, for når skatten på den sidst tjente krone sættes ned, får flere lyst til at yde en ekstra arbejdsindsats.

Hvordan Socialdemokraterne kan tale imod det, samtidig med at de taler om skattelettelser og mere velfærd er en gåde. De går imod vores politik, men er for den. De blæser og har mel i munden, og det er ikke noget kønt syn.

Kilde: