Skatten steg mere end indkomsten

Slettet Bruger,

03/12/2007

Stigningstakten for de personlige indkomstskatter var igen større end stigningstakten for den skattepligtige indkomst. Den skattepligtige indkomst for 2006 steg med 3,1 pct. i forhold til året før, mens slutskatterne (eksklusive aktieskat og ejendomsværdiskat) steg med 4,7 pct. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Gode beskæftigelsesmuligheder i 2006 har betydet, at flere skal betale skat, og samtidig er både virksomheds- og aktieskat steget meget stærkt.

Stigende mellem- og topskat
Årsagen til, at skatten steg mere end indkomsten i 2006, kan bl.a. søges i, at flere end tidligere betalte mellem- og topskat som følge af stigende indkomster. Mellemskatten steg med 8,2 pct. og topskatten med 7,4 pct. Bundskatten steg noget mindre, 4,3 pct. Den samlede statsskat steg med 5,5 pct. i forhold til året før. Amts- og kommuneskat-terne steg med henholdsvis 3,8 og 4,0 pct.

Skatteprocenterne var stort set uændrede i forhold til 2005. Beløbsgrænserne for, hvornår man skal betale de enkelte skatter, er kun steget med den almindelige regu-lering (2 pct.). I 2006 betalte vi mellemskat af indkomst over 265.500 kr. og topskat, når indkomsten nåede over 318.700 kr.


Indkomster og fradrag2005 2006* Stigning

mia. kr. pct.
1. Personlig indkomst 921,3 955,5 3,7
2. Kapitalindkomst -41,1 -48,4 17,8
3. Ligningsmæssige fradrag 58,1 59,5 2,4
4. Overført underskud 0,8 1,2 50,2
5. Skattepligtig indkomst (1+2÷3+4) 822,9 848,8 3,1
6. Aktieindkomst1 15,6 22 41


* Foreløbige tal. 1 Aktieindkomst ud over bundgrænsebeløbet, der er 43.300 kr. i 2005 og 44.300 kr. i 2006. Kilde: Danmarks Statistik.

[email protected]

Kilde: