Skatteministeren: Papiraviser skal fortsat favoriseres

Papiraviser og netaviser i Danmark skal fortsat betale forskellig moms for deres ydelser - 25 procent for netavisernes vedkommende, nul procent for...

Slettet Bruger,

28/04/2008

Papiraviser og netaviser i Danmark skal fortsat betale forskellig moms for deres ydelser - 25 procent for netavisernes vedkommende, nul procent for papiraviserne. Det er budskabet fra skatteminister Kristian Jensen i et svar til Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen.

"Jeg kan oplyse, at den gældende 0-momssats for trykte aviser er en dansk særregel, som vi kan opretholde, men ikke udvide," skriver Kristian Jensen i sit svar ifølge tv2.dk. Han skyder skylden for forskelsbehandlingen på EU: "Selv om særreglen blev indført før internettets tid, vil det være i strid med EU-reglerne at indføre en tilsvarende 0-momssats for netaviser. Efter EU-reglerne er det muligt for medlemslandene at indføre nedsat momssats på trykte aviser - men ikke på dataaviser."

EU forbyder ikke, at Folketinget hæver momsen for papiraviserne til samme niveau som det, netaviserne betaler, men det vil Kristian Jensen ikke gøre.

"Den eneste mulighed for en ens momsbehandling af trykte aviser og netaviser, vil derfor være at ophæve den gældende 0-momssats for de trykte aviser, således at der skal betales 25 pct. moms af både salg af trykte aviser og netaviser. Imidlertid skal 0-momssatsen for de trykte aviser ses i sammenhæng med samfundsmæssige målsætninger om blandt andet størst muligt demokrati og ytringsfrihed, som fremmes ved offentlig oplysning, viden og debat. I den forbindelse anser jeg aviser for væsentlige og jeg mener, at det fortsat skal prioriteres, at disse kan leveres så billigt som muligt til forbrugerne. Samlet set finder jeg det ikke hensigtsmæssigt at ophæve 0-momssatsen for de trykte aviser - uanset om den skaber en vis konkurrencefordrejning til ugunst for netaviser," skriver han.

Flere danske netmedier forbereder i samarbejde nu retslige skridt med afsæt i skatteministeren svar, hvor formålet er ligestilling mellem medieformer i momsmæssig henseende.

[email protected]

Kilde: