Skattelettelserne kopi af S-plan

Slettet Bruger,

16/09/2007

Forleden undrede skatteminister Kristian Jensen sig over socialdemokraternes lede ved regeringens skatteplan. For den mindede jo i vidt omfang om det partiet selv havde foreslået i deres "Made in Denmark"-plan fra 2005, mente ministeren. I dag dokumenterer Politiken så, hvor præcist regeringens skatteplan minder om socialdemokraternes gamle plan, som Claus Hjort Frederiksen dengang betegnede som "hokuspokus-politik".

Socialdemokratiet ville i 2005 forhøje beskæftigelsesfradraget til 4,5 procent - det er nu forhøjet til 4,25 procent. Socialdemokratiet ville i 2005 afskaffe mellemskatten og i stedet lægge den oven på topskatten - grænsen for betaling af mellemskat bliver nu hævet, så den træder i kraft samtidig med topskatten. Socialdemokratiet ville i 2005 hæve grænsen for, hvornår der skulle betales topskat med 20.000 - regeringen foreslog at hæve grænsen med 15.000, men blev underkendt af dens støtteparti Dansk Folkeparti.

"Vores svar fra 2005 er snart tre år gammelt. Der er sket meget i dansk økonomi på de tre år. Det er ikke svaret i dag. I dag er svaret at lave en skattereform, som er grøn, socialt retfærdig, og som ikke fremmer uligheden," siger socialdemokraternes finansordfører Morten Bødskov i en kommentar til ligheden.

Socialdemokraterne havde for to år siden en forventning om, at deres skatteudspil kunne skaffe op imod 22.000 flere i arbejde. I dag kalder de regeringens forventning om lidt over 7.000 flere i arbejde for stærkt overdrevet.

Finansieringen var problemet

Kristian Jensen står stadig uforstående over for socialdemokraternes harme over den nyligt indgåede skatteaftale. Målet bag de to skatteplaner har været de samme og derfor er det helt naturligt, at man kommer frem til mange af de samme elementer, mener han. Regeringens afvisning af de elementer for to år siden forklarer han med, at det var finansieringen af skattelettelser, den var gal med.

Samtidig afviser han, at man skulle have givet opbakning til selve ideen om de socialdemokratiske skattelettelser i 2005.

"Nu er det jo ofte sådan, at politikerne mere fremfører det, de er uenige i, end det, de er enige i. Vi reagerede på de ting, vi var uenige i," forklarer skatteministeren.

[email protected]

Kilde: