Skattelettelse skal kompensere for kommunal overbeskatning

Kommunerne har under ét øget kommuneskatterne med 1,4 mia

Slettet Bruger,

29/03/2008

Kommunerne har under ét øget kommuneskatterne med 1,4 mia. kr. gældende fra dette skatteår. For at overholde skattestoppet kompenserer regeringen ved at sænke bundskatten fra 5,48% i år til 5,04% i 2009, fremgår det ifølge Ritzau af et lovforslag fra Skatteministeriet.

Privatøkonom i Danske Bank, Las Olsen, siger i en kommentar til lovforslaget, at den lavere bundskat for en familie med en normal lønindkomst betyder en skattelettelse på omkring 2.500 kroner næste år. Dertil skal modregnes den skattestigning, som har fundet sted i visse af landets kommuner.

Da den statlige skattelettelse kommer et år senere end den kommunale skattestigning, er skattesænkningen dobbelt i 2009 og derfor fjernes halvdelen af sænkningen igen i 2010, så bundskatten bliver på 5,26%, fremgår det af lovforslaget.

[email protected]

Kilde: