Skattelettelse i 2010

Slettet Bruger,

03/10/2007

Antallet af topskatteydere må ikke stige i forhold til niveauet i 2007. Det er et af punkterne i den skatteaftale, regeringen har indgået med Dansk Folkeparti.

Ifølge et svar til Folketingets skatteudvalg fra skatteminister Kristian Jensen, betyder det en skattelettelse på i alt 750 mio. kr. i 2010.

Beløbet er fremkommet på baggrund af en beregning af antallet af topskatteydere i 2010, der skønnes at stige med 35.000 personer. Tallet er dog behæftet med en "betydelig usikkerhed", skriver skatteministeren i sit svar.

"For at undgå en sådan stigning skal mellem- og topskattegrænsen skønsmæssigt hæves med omkring 4.000 kroner i 2010 ud over den almindelige regulering, hvilket isoleret set vil medføre et mindreprovenu på mellem- og topskat på 3/4 mia. kr.," skriver skatteministeren.

[email protected]

Kilde: