Skat kræver andel af ikke-opkrævet og ulovlig husleje

Forældre, der udlejer en bolig til deres børn, risikerer at komme i lidt af en klemme

Slettet Bruger,

31/03/2008

Forældre, der udlejer en bolig til deres børn, risikerer at komme i lidt af en klemme. For mens lejeloven lægger begrænsninger på, hvor meget de må kræve i husleje, så kan Skat godt finde på at afkræve skat af en højere husleje end den lovlige. Det skriver epn.dk.

Skat er simpelthen ligeglad med, at lejeloven sætter grænser for, hvor meget udlejere må tage i leje, og mener i stedet ofte at forældrene har sat lejen kunstigt lavt for at begunstige deres børn.

"Jeg har gennem mere end 20 år indgående beskæftiget mig med skatteforhold omkring udlejede ejendomme, og det er korrekt, at der ofte opstår problemer ved lejefastsættelsen af ejerlejligheder, som udlejes til en søn eller datter," siger Klavs Klercke Rasmussen, virksomhedskonsulent og statsautoriseret revisor, ifølge epn.dk.

Hvis forældrene vil løse problemet, så må de betræde en nærmest kafka'sk sti.

"Når Skat ansætter en for høj leje, skal forældrene varsle en tilsvarende huslejestigning til deres barn. Barnet skal så klage til Huslejenævnet over den nye husleje. Her bliver forhøjelsen afvist, da den er i strid med reglerne i lejeloven. Forældrene får en kopi af Huslejenævnets afgørelse og klager til Landsskatteretten. Da der foreligger en afgørelse fra Huslejenævnet, vil Landsskatteretten give forældrene medhold i, at Skats oprindelige lejefastsættelse var for høj. Sådan har vi ofte løst problemet," siger Klavs Klercke Rasmussen, som vurderer, at mange forældre ikke klager, fordi de har tiltro til, at Skat fastsætter lejen korrekt.

Ifølge Skats hovedcenter er det dog ikke nødvendigt at inddrage Huslejenævnet.

"Forældre kan gå direkte til Landsskatteretten, som tager udgangspunkt i den regulerede leje, selv om et huslejenævn ikke har behandlet sagen. Der er ingen tvivl om, at Skat skal følge boligreguleringsloven, når markedslejen fastsættes, og det præciserede vi for nogle år siden. Men det er åbenbart ikke sivet ud i alle afkroge af systemet," siger Carsten Vesterø, kontorchef i Skat.

Men det passer tilsyneladende ikke. For byretten i Odense skal snart afgøre en sag, hvor både Skat og Landsskatteretten har fastslået, at Skat ikke behøver at tage hensyn til reguleringen i lejeloven, når forældre beskattes, skriver epn.dk.

[email protected]

Kilde: