Schlüter 25 år efter

Slettet Bruger,

10/09/2007

For nøjagtig 25 år siden tiltrådte Firkløverregeringen. Mens Venstres Henning Christophersen måtte se sig reduceret til finansminister, kunne Poul Schlüter sole sig i bevidstheden om at være den første statsminister fra Det Konservative Folkeparti nogensinde.

Og man kan stadig se Schlüters sejre afspejlet i dagens samfund, mener Martin Ågerup, direktør for CEPOS. I dagens kronik i Jyllands-Posten fremhæver han afskaffelsen af dyrtidsreguleringen, fastkurspolitikken, bruddet mod Danmarks Radios monopol og de første spæde skridt mod privatiseringer som bidrag, der har flyttet samfundet i "den rigtige liberale retning".

"Hvem ville i 1982 have troet at en socialdemokratisk finansminister godt 10 år senere villle sælge de offentlige telefonselskab til et privat amerikansk firma," skriver Ågerup.

Fogh kan lære af Schlüter
Sejre er ikke nødvendigvis sejre på kort sigt. Det kan nemlig lade sig gøre at flytte hele samfundet og dermed vinde i det lange løb. Og til det formål kunne den nuværende regering lære meget af Schlüter-regeringerne, mener Ågerup.

"Når en regering undlader at tale om skattelettelser og til gengæld praler højlydt af, at den har udvidet den offentlige sektor med tocifrede milliardbeløb, sender den et signal til befolkningen, meningsdannere, lederskribenter, menige folketingsmedlemmer osv. om, at en regerings succes skal måles på, hvor meget den kan øge de offentlige udgifter," skriver CEPOS-direktøren.

For at ville ændre samfundet, skal man have et standpunkt. Måske skal man kunne tælle 90 mandater for at gennemføre sin politik, men ikke for at argumentere for sine synspunkter. Eller som statsminister Anders Fogh Rasmussen ifølge Martin Ågerup sagde som yngre minister under Schlüters regeringsledelse:

"Det er enhver regerings pligt konstant at forholde sig kritisk til de bestående systemer i samfundet. Hvis en regering forstener i ukritisk forsvar for alt det bestående, så er det på tide at skifte dem ud."

Poul Schlüter var leder af skiftende regeringer indtil sin afgang i 1993.

[email protected]

Kilde: