Samfundets "svage" truer deres viceværter

I samfundsdebatten rubriceres de jævnligt som "de svage"

Slettet Bruger,

24/04/2008

I samfundsdebatten rubriceres de jævnligt som "de svage". De har ikke arbejde, og de bor i sociale boligbyggerier, hvor en meget stor del af de øvrige beboere heller ikke har arbejde. Men de opleves i stigende grad ikke som svage af deres viceværter, som de tværtimod truer og udøver vold imod.

Det viser en undersøgelse, som Lejerbo, der driver 37.000 boliger i det sociale boligbyggeri, har foretaget blandt sine 380 viceværter. Undersøgelsen fortæller, at 17 procent har været udsat for trusler, mens tre procent har været ofre for vold. Alene inden for det seneste år, skriver Politiken.

Typisk er der tale om beboere, som ikke kan styre sig, når de får at vide, at de f.eks. selv må rense deres afløb, eller at de ikke har krav på et nyt køleskab.

"Et hårdt kvarter giver også et hårdt arbejde for en ejendomsfunktionær," siger Steffen Boel Jørgensen, Lejerbos forretningsfører i København og Nordsjælland, til Politiken.

De to områder hører til de områder, hvor der er den største koncentration af personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet, og her er det næsten en ud af fire gårdmænd og varmemestre, der i det seneste år har følt sig truet.

Socialdemokraterne vil nu efter sommerferien forsøge at få et flertal i Folketinget til at øge straffene for vold mod ejendomsfunktionærer, så de ydes samme ekstra beskyttelse som bl.a. postbude, parkeringsvagter og politibetjente m.fl.

[email protected]

Kilde: