S-forslag på kant med menneskerettighederne

Slettet Bruger,

10/05/2007

Af Helene Schou Haabegaard

"Et sådant forslag stemmer dårligt med menneskerettighederne."

På baggrund af den nyligt offentliggjorte undersøgelse fra Rockwool Fonden "PISA Etnisk", foreslår socialdemokraten Christine Antorini til Berlingske, at det skal være muligt at tvinge forældre med indvandrerbaggrund til at sende deres børn i daginstitution fra etårsalderen, selvom de hellere vil passe barnet selv. Det skal forbedre børnenes læsefærdigheder i fremtiden, mener socialdemokraten.

180Grader.dk har talt med Anette Faye Jacobsen der er specialkonsulent i Institut for Menneskerettigheder.

Er det OK at pålægge visse indvandrerfamilier med arabisk baggrund at sende deres børn i institution fra etårsalderen på baggrund af Rockwool Fondens undersøgelse?

"Der er to problemer. Det ene er, at forslaget lægger op til et betydeligt indgreb i retten til privat- og familieliv uden, at der er en solid begrundelse, der kan retfærdiggøre det," siger hun.

Hun forklarer at der ifølge FN's børnekonvention, er der en pligt til uddannelse, men den pligt gælder altså ikke fra etårsalderen.

"Det andet problem er diskrimination. Forslaget lægger op til en kollektiv vurdering af en gruppe børns behov. Man kan ikke lave en saglig vurdering af, hvordan en bestemt etnisk gruppe gennemsnitligt klarer sig i undersøgelser. Fra et menneskeretsligt synspunkt kan man ikke gøre indgreb overfor folk efter deres etniske oprindelse. Et tvangsindgreb fra statsmagtens side skal være individuelt velbegrundet, og må ikke ske på baggrund af etnicitet alene," forklarer hun til 180Grader.dk

Kilde: