Ryk satsen, ikke grænsen

Slettet Bruger,

24/08/2007

Af Thomas Breitenbach Jensen

Regeringen har lagt op til en forøgelse af topskatteloftet med 16.500 kr om året. Dansk Metal topper den med 50.000 kr. Men en forøgelse af topskattengrænsen vil ikke afhjælpe problemet med mangel på arbejdskraft, som Danmark står overfor, siger cheføkonom i den liberale tænketank CEPOS, Mads Lundby Hansen.

"De mest produktive danskere får en "gave" ved en forhøjelse af grænsen for topskat, men ikke en tilskyndelse til at arbejde ekstra, fordi marginalskatten på 63 pct. ikke reduceres," siger han til 180Grader.dk.

En sænkelse af marginalskatten vil ifølge Mads Lundby Hansen gøre det attraktivt for danskere at arbejde ekstra, ligesom det ville blive mere attraktivt for udlændinge at komme hertil for at arbejde. Endelig vil det give tilskyndelse til at tage en lang videregående uddannelse og få flere til at dygtiggøre og opkvalificere sig. Som det er i dag, bliver den merløn, man får ud af uddannelse, i for høj grad spist af den høje marginalskat på 63 pct.

Men risikerer man ikke på kort sigt, at de fleste mennesker blot vælger at holde mere fri, hvis marginalskatten sænkes, som flere hævder?
"Der er basalt set to effekter, der er i spil, når man sænker marginalskatten. Den ene er "hængekøjeeffekten", som er den du beskriver. Den anden er subsititutionseffekten, der siger at det bliver mere attraktivt at arbejde, når man får mere ud af det. Videnskabelige undersøgelser viser, at substitutionseffekten er stærkere end hængekøjeeffekten. Det er der enighed om hos både vismænd, Finans- og Skatteministeriet, OECD og IMF," siger Mads Lundby Hansen.

Ren misundelse
Hos Skatteborgerforeningen støtter man, at topskattegrænsen sættes yderligere i vejret, således som Dansk Metal foreslår. Foreningens mål er at reducere antallet af topskatteydere til nul personer, og man ser det som et skridt på vejen. Skatteborgerforeningen foretrækker dog, som CEPOS, at pengene i stedet bruges på at sænke satsen, frem for at hæve grænsen.

"Metals synspunkt forekommer noget hyklerisk: Topskatten er i orden, bare jeg ikke selv skal betale den. Når Thorkild Jensen vil have topskattegrænsen hævet, så er det jo netop, fordi han ved, hvor skadelig en effekt topskatten har på hans medlemmers arbejdsudbud. Det kan næppe overraske, at topskatten har samme effekt på dem, der tjener endnu mere end Thorkild Jensens medlemmer," siger bestyrelsesmedlem i Skatteborgerforenigen, Jacob Bræstrup.

Topskatten bidrager i dag med blot to procent af statens samlede skatteindtægter. Hæver man grænsen som foreslået af Dansk Metal, vil bidraget falde til godt én procent.

"Og så er det jo kun misundelse, der forhindrer, at man bare afskaffer topskatten helt," siger Bræstrup.

[email protected]

Kilde: