Retssmøl koster Danmark dyrt

Slettet Bruger,

06/08/2007

Retfærdighedens møller maler langsomt. Det har to danskere måtte sande, efter at det danske retsvæsen har været henholdsvis 9 og 11 år om at afgøre deres sager. I begge tilfælde er der tale om civile retssager, som domstolene var for længe om at behandle, skriver Jyllands-Posten.

Ifølge menneskerettighedskonventionen artikel 6 har borgerne krav på at få afgjort deres sager "inden en rimelig frist", og retssmølet har bragt Danmark i fare for en dom ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol i Strasbourg.

For at undgå en dom har myndighederne valgt at beklage forløbet og betale erstatning til de to borgere, der har fået henholdsvis 58.000 og 70.000 kr. I de tilfælde, hvor der er tale om strafferetssager, kan staten også undgå en dom ved at nedsætte den dømtes straf som kompensation for en for langsom rettergang.

Sidste gang, Danmark blev dømt for retssmøl, var i 2006, hvor det havde taget domstolene ni år at afgøre en sag.

[email protected]

Kilde: