Regeringen til EU: Væk med landbrugsstøtten - i 2025

Den danske regering sætter nu for første gang en slutdato op for EU's landbrugsstøtte, men datoen ligger til gengæld et godt stykke ude i fremtiden

Slettet Bruger,

16/04/2008

Den danske regering sætter nu for første gang en slutdato op for EU's landbrugsstøtte, men datoen ligger til gengæld et godt stykke ude i fremtiden. Den direkte landbrugsstøtte skal udfases inden 2025, anbefaler Finansministeriet i et høringssvar til EU-Kommissionen, der offentliggøres i dag. Det skriver Ritzaus Bureau.

"Den direkte landbrugsstøtte er gradvist blevet drejet i retning af produktionsneutral direkte støtte frem for produktionsforvridende tilskud. Den direkte støttes væsentligste effekter er imidlertid kunstigt høje priser på landbrugsjord og at nødvendige strukturtilpasninger i erhvervet udskydes. Den direkte landbrugsstøtte bør derfor afvikles. En fuld udfasning bør kunne gennemføres frem til 2025," skriver Finansministeriet.

En afskaffelse af landbrugsstøtten vil samtidig skabe behov for "en opstramning af statsstøtte- og konkurrencereglerne", argumenterer den danske regering.

[email protected]

Kilde: