Produktivt landbrug er in - økologi er yt

I årevis har fokus i den politiske debat om de fattige lande været på bæredygtigt landbrug og rent miljø, men der ændrer sig nu, hvor mangel på fød...

Slettet Bruger,

15/04/2008

I årevis har fokus i den politiske debat om de fattige lande været på bæredygtigt landbrug og rent miljø, men der ændrer sig nu, hvor mangel på fødevarer har fået priserne til at stige, skriver Jyllands-Posten.

Det gamle fokus har fået produktionen af fødevarer til at stagnere, til trods for at der er blevet flere mennesker i verden, så nu skal produktionen af mad øges, og til det formål duer økologi ikke.

"Landbrugsproduktionen er faldet markant mange steder, fordi der er behov for mere kunstgødning. Jeg mener også, at man bør bruge genmodificerede afgrøder i det omfang, de er godkendte og sikre. Det kan være med til at øge produktionen, ligesom man kan bruge afgrøder, der er modstandsdygtige over for tørke eller kan tåle påvirkning af indtrængende saltvand," siger udviklingsminister Ulla Tørnæs til Jyllands-Posten.

Og hun bakkes op af NGO'erne.

"Man har måske haft lidt for meget fokus på miljø og social udvikling. Derfor er man nødt til at gå tilbage og se lidt mere på udbytte og produktivitet i landbruget især i Afrika," forklarer Christian Friis Bach, der er international chef for Folkekirkens Nødhjælp: "GMO kan ikke redde det hele, men er et middel til hurtigere udvikling af eksempelvis majs, der er mere modstandsdygtig over for tørke. Samtidig er det uomtvisteligt, at en række lande i Afrika bør øge forbruget af kunstgødning for at forbedre deres udpinte jord."

Omvendt advarer Danmarks Naturfredningsforening imod, at man prioriterer mennesker over miljø.

"Vi ser allerede, at brakmarkerne pløjes op. Hvis fødevarepriserne fortsætter op, er der stor fare for, at det vil påvirke de politiske forhandlinger om vandmiljøplan og pesticidhandlingsplan," siger Rikke Lundsgaard fra Danmarks Naturfredningsforening til Jyllands-Posten.

Verden over har det været nødvendigt at tære på kornlagrene for at dække forbruget. Lagrene er nu de mindste i 50 år. FN venter, at verdens befolkning vokser fra 6,7 mia. i dag til 9,2 mia. i 2050, og at ekstremt klima i stigende omfang vil skade høsten.

[email protected]

Kilde: