Private lægehuse kan indfri Foghs garanti

Slettet Bruger,

10/08/2007

Skanningskapaciteten stiger betydeligt, når nye private lægehuse allerede fra næste år skyder op over hele Danmark. I lægehusene samles 15-20 læger, speciallæger, fysioterapeuter og en række andre autoriserede sundhedsfaggrupper under ét tag. Det skaber mulighed for, at man lokalt kan tilbyde langt mere avancerede sundhedsydelser lokalt end tilfældet er i dag. Blandt andet vil de fleste lægehuse have laboratorier, røntgenfaciliteter og altså også avancerede skannere - udstyr, som én enkelt læge sjældent har råd til.

"Konceptet bygger netop på, at vi med lægehusene lokalt kan tilbyde flere og bedre sundhedsydelser end i dag. Det drejer sig blandt andet om skannere til brug for diagnosticering af eksempelvis kræft, men også andre typer avancerede indgreb samt naturligvis almindelig lægelige konsultation," siger administrerende direktør i Centrocare, Jesper Egeris Pedersen, der står bag de nye lægehuse.

Den øgede skanningskapacitet forventes at få stor betydning for hele forløbet omkring kræftdiagnosticering og behandling. Med den øgede skanningskapacitet, kan de raske patienter nemlig hurtigere skilles fra de syge. Dermed bruges ressourcerne på dem, der virkelig har behov for behandling.

Borgerne i Køge bliver blandt de første, der får et af lægehusene. Her tages det første spadestik i den nærmeste fremtid. Samtidig er virksomheden bag Centrocare i dialog med over halvdelen af landets kommuner for at finde egnede grunde til lægehuse baseret på konceptet. Centrocare forventer, at der fra 2008 vil blive opført mellem 15 og 20 lægehuse årligt i Danmark.

Lægehusene medfører ikke udgifter for skatteyderne, fordi lægehusene ejes af lægerne selv, der hver især køber en andel i husene. Derfor kan skatteyderne og det offentlige se frem til serviceforbedringer uden at frygte flere eller højere skatter.

Mobile skanningsenheder til Danmark
Allerede inden de første lægehuse står færdige, kan diagnoseskanninger fremskyndes betydeligt. Centrocare har gennem internationale samarbejdspartnere mulighed for at skaffe et antal mobile skanningsenheder til Danmark inden for 4-6 måneder. Modellen kendes fra England, hvor den fungerer med stor succes.

"De har vist sig uhyre effektive i England. Her klarer de nu cirka 120.000 skanninger årligt. Sanningsenhederne er simpelthen 12 lastbiler udstyret med de rette skanningsenheder, som kører over hele England. Den høje effektivitet skyldes blandt andet, at enhederne har åbningstider som et moderne supermarked. Det betyder også, at prisen per skanning er næsten det halve af, hvad den er på hospitalerne," siger Jesper Egeris Pedersen.

[email protected]

Kilde: