Nasseri

Slettet Bruger,

03/08/2007

Af Søren Pind

Søren Pind er folketingsmedlem for Venstre

En - væsentlig - del af regeringens kulturkamp er upåagtet ved at lykkes. Nemlig spørgsmålet om holdningen til arbejde. Det pibler frem hist og pist. Men tegnene er entydige. Og det er ganske interessant. For regeringen har faktisk investeret stærke ideologiske kræfter på dette område.

Tænk på starthjælpen, der er blevet lagt for had og søgt fjernet i adskillige tilfælde. Men regeringen er stået fast. Og godt for det.

Forsøget på forkortelse af dagpengeperioden led skibbrud. Og siden har området ligget stille. Men forsøget blev gjort.

Samtidig er den officielle ledighed rekordlav. Under 4 procent! Ja - det er rigtigt, at meget kan diskuteres i denne sammenhæng. Jeg plejer selv så ofte at tage udgangspunkt i de 900.000 i den arbejdsdygtige alder, der modtager offentlige overførsler. Ikke desto mindre er trenden interessant:

For ganske få uger siden kunne Ugebrevet A4 offentliggøre en undersøgelse, der viste, at den altovervejende holdning blandt unge var, at arbejdsløshed er en selvforskyldt størrelse. Jeg husker så glimrende 80erne og 90erne, hvor vi hele tiden skulle trækkes med myten om at enhver arbejdsløs var komplet uforskyldt uden for arbejdsmarkedet. Ja; der findes givet nogen. Men der findes helt givet også de, der har valgt en sådan tilværelse ... Det er et brudt tabu. Og tak for det. For det er træls at høre den hellige ko om de 900.000 uskyldige hvide får i den offentlige debat.

Kulminationen indtraf for mig i går. Da jeg læste Ekstra-Bladet (!) og så resultatet af en internetafstemning, hvor knapt 7.000 mennesker havde deltaget. Med de forbehold der nu engang er for den slags afstemninger. But well ... Det stillede spørgsmål havde for blot få år tilbage udløst et ramaskrig, og resultatet havde været givet på forhånd. Det stillede spørgsmål lød, om det var OK at indkalde kontanthjælpsmodtagere til at dræbe dræbersneglen ... I sin tid var folk blevet rasende - måske i særdeleshed på EB - og svaret havde været 90 procent nej, hvis det kan gøre det.

I dag er svaret helt anderledes. Næsten 70 procent svarede, at det var i orden! 70 procent!

Hvor letkøbt den (lidt for) solbrændte Stig Ellings forslag end forekom, rammer det noget essentielt: Nemlig at folk, der modtager penge fra det offentlige, også er underkastet det offentliges krav om gengæld. Noget for noget.

Yder samfundet noget, er det i stigende grad rimeligt at kræve noget igen.

At så mange fortsat er på overførsler, skønt arbejdsmarkedet skriger på arbejdskraft, skyldes selvsagt at mange bedrager samfundet. Men lad mig komme med en enkelt tilføjelse: Jeg tror, mange simpelthen ikke er sig bevidst, at der foregår snyd. Jo jo, man ved da godt, at naboen er henne og stå i kø på socialen, fordi man er på ferie - og at det er snyd (en samtale min hustru overhørte, da vi nylig besøgte Bon-Bon land). Men det er ikke samfundet, eller dig og mig man snyder. Det er jo bare s'jalen.

Det er et værdisæt, resten af samfundet ikke deler. Og der er er kun en vej frem. At gøre ganske klart, at det er de mennesker, der i deres ansigts sved tjener deres egne penge, der betaler for gildet. Og at vi vil have noget igen for de penge. Simpelthen. Og at nasseri er noget, vi ikke gider at finde os i. For det er, hvad det er.

Og kan den sandhed institutionaliseres ved, at dræbersnegle fjernes fra min have, så er det glimrende for mig. Mon i øvrigt ikke det ville fungere som et glimrende incitament til at finde et arbejde? Jeg tror det. Sådan plejer den slags nemlig at virke ...

Kilde: