Liberalisterne håber på nej i Irland

Partiet Liberalisterne, der samler underskrifter ind for at kunne stille op til næste folketingsvalg, melder nu klart ud som et EU-kritisk parti

Slettet Bruger,

12. juni 2008

Partiet Liberalisterne, der samler underskrifter ind for at kunne stille op til næste folketingsvalg, melder nu klart ud som et EU-kritisk parti. Partiet håber, at irerne, som i dag stemmer om Lissabon-traktaten, vender tommelen ned.

"Liberalisterne ville have anbefalet et nej til Lissabon-traktaten, havde
der været folkeafstemning i Danmark, og følgelig håber vi på et nej i
Irland i dag," siger Liberalisternes formand, Torben Mark Pedersen og fortsætter:

"Lissabon traktaten er på ingen måde et borgerligt-liberalt projekt.
Tværtimod overføres endnu mere lovgivningskompetence til en overstatslig
myndighed, og det fører til endnu mere overstatslig regulering på områder,
som der ikke er nogen tvingende grund til at regulere på EU niveau."

Torben Mark Pedersen slår samtidig fast, at Liberalisterne er store tilhængere af den frie konkurrence indenfor EU's grænser, men han mener, at EU udvikler sig uheldigt i disse år.

"Desværre bevæger EU sig mere og mere i planøkonomisk retning, og ikke kun
på landbrugsområdet. EU er i stigende grad begyndt at gribe ind i
markedsmekanismen med direkte regulering af priser, konkurrencebegrænsende
indgreb, og EU har vist manglende vilje til liberalisering af eksempelvis
energiforsyningen. Med Lissabon traktaten droppes målsætningen om fri
konkurrence, som EU hidtil har bygget på, og det er intet mindre end
katastrofalt," siger Torben Mark Pedersen og fortsætter:

"Det kan aldrig være borgerlig politik at afgive national suverænitet til
en overstatslig myndighed. Som liberalister går vi ind for at begrænse
statens rolle, og øge den personlige frihed og det personlige ansvar for
eget liv, og der er kun én ting, der er værre end mere stat: Mere
overstat."

ole@180grader.dk