Leder: Politiet har ikke monopol på ordenshåndhævelsen

Når politiet ikke formår at skabe tryghed for fredelige mennesker, så er det godt, at det private initiativ kan tage over, som det nu efterhånden s...

Slettet Bruger,

03/02/2008

Når politiet ikke formår at skabe tryghed for fredelige mennesker, så er det godt, at det private initiativ kan tage over, som det nu efterhånden sker mange steder i landet, hvor vagtværn hyres til formålet. Hvis man leder længe nok, kan man naturligvis finde folk med fine titler, der er villige til at skælde ud over det, men deres argumenter er ikke holdbare. Tag nu juraprofessor Henrik Stevnsborg, der til Jyllands-Posten siger: "Vagtselskaberne fisker i rørte vande, og de udfordrer den grundlæggende forståelse i samfundet af, at statens politi skal opretholde lov og orden. De private vagtværn har ikke flere beføjelser end andre borgere."

Professoren har helt ret i, at valgtselskaberne ikke kan gøre andet end almindelige mennesker - men det er da også nok! Retsplejelovens paragraf 755 stk. 1 fortæller, at "politiet kan anholde en person, der med rimelig grund mistænkes for et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale, såfremt anholdelse må anses for påkrævet for at hindre yderligere strafbart forhold". Men i samme paragraf stk. 2 tildeles civile og dermed også vagtværn straks en tilsvarende ret: "Samme beføjelser har enhver, der træffer nogen under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale. Den anholdte skal snarest muligt overgives til politiet med oplysning om tidspunktet og grundlaget for anholdelsen."

Retsplejeloven er skruet sådan sammen, fordi det netop ikke er en grundlæggende forståelse i vort samfund, at det kun er politiet, der skal opretholde ro og orden. Vores samfundsorden afhænger tværtimod af, at almindelige mennesker også griber ind, når de er vidne til forbrydelser mod andres liv og ejendom. Hvis vi ikke kunne forvente denne civil courage af hinanden, så ville det være nødvendigt med meget mere politi, end vi har i dag. Når vi ikke behøver en betjent på hvert gadehjørne, så skyldes det, at mange civile danskere heldigvis stadig passer på deres medmennesker og gerne griber ind, når forbrydere forsøger at få deres vilje ved at trodse de mest grundlæggende spilleregler for menneskers omgang med hinanden.

Skulle det så være problematisk, at nogen gør en ekstra indsats for at holde øje og tage affære, blot fordi de får løn for det som i vagtværnene? Selvfølgelig ikke.

Kilde: