Leder: Hvad i al verden foregår der på Det frie Gymnasium?

Slettet Bruger,

19/08/2007

Hvis Undervisningsministeriet tager sin tilsynspligt med Det frie Gymnasium på Nørrebro alvorligt, så må ministeriet straks iværksætte en tilbundsgående undersøgelse af gymnasiet. Alt for meget tyder på, at Det frie Gymnasium fungerer som rekrutterings- og uddannelsesmiljø for Danmarks ubetinget mest voldelige og ødelæggende gruppering anno 2007, nemlig de autonome.

For tre måneder siden kom det frem, at disse venstreradikale kredse med tilknytning til det nu jævnede hus på Jagtvej 69 brugte gymnasiet som mødested, når nye ulovligheder skulle organiseres. Dengang ville rektor Ejnar Ritterband ikke gøre noget for at stoppe møderne - han havde fuld tillid til, at der ikke blev organiseret ulovligheder, selvom absolut intet tydede på, at de unge var tilliden værdig. Men da det i den forgangne uge kom frem, at der på gymnasiet skulle holdes møde om besættelse af et nyt hus, måtte han alligevel nedlægge et mødeforbud.

Nu viser det sig så, at skolens lærere har været med til at organisere en idrætsdag, hvor elever fra ottende klasse til 3. g skulle kaste med brosten mod mælkekartoner og vandballoner mod en papfigur, der forestillede en politibetjent. Usmageligheden i disse seancer kan rektor Ritterband ikke rigtigt få øje på, han mener kun, at det er "strategisk" uklogt. Rektor lægger vægt på, at stenene ikke blev kastet mod papfiguren, men det er jo uendeligt ligegyldigt. Når man kender Det frie Gymnasiums historie og elevsammensætning, så burde det være indlysende, hvad de to øvelser til sammen skulle til for, nemlig at skabe gejst og sammenhold omkring nye kampe mod politiet. Hvilke andre gymnasier kunne nogensinde finde på, at kaste med brosten mod mælkekartoner, endsige vandballoner mod en papbetjent? Det burde være åbenlyst for alle, at man på Det frie Gymnasium har udviklet en syg, syg voldskultur med udgangspunkt i de autonomes forskruede verdenssyn.

Rektor har nu to muligheder: Han kan stå last og brast med beslutningen om at arrangere idrætsdagen med indhold. I så fald må gymnasiet fritages enhver offentlig støtte, så længe rektor hedder Ejnar Ritterband. Eller han kan sige, at han ikke kendte til idrætsdagens indhold og så afskedige de lærere, som er ansvarlige.

Under alle omstændigheder må Undervisningsministeriet gennemføre en undersøgelse af gymnasiet. For der er noget helt galt på Møllegade 26 på Nørrebro.

Kilde: