Karen J. til 180: Sociale kløfter skyldes ikke økonomi

Slettet Bruger,

12/09/2007

Af Ole Birk Olesen

Den nyudnævnte socialminister, Karen Jespersen, sagde for få minutter siden ved en overdragelsesreception i Socialministeriet, at hun ikke støtter sig til samme analyse om årsagen til sociale problemer opståen, som man gør på den venstrefløj, hun engang befandt sig på.

Hun udnævnte straks de "sociale kløfter" i samfundet som det problem, hun vil fokusere på, men hun ser helt anderledes på deres baggrund end dem, der betragter problemerne som et resultat af økonomisk nød. Adspurgt af 180Grader.dk hvad den primære årsag til sociale kløfter i Danmark er - økonomi eller kulturelle forhold? - svarede Karen Jespersen:

"Det er mangel på faglige og sociale færdigheder til at kunne begå sig. Man kan sige, at med unge mennesker, som er gået ud af folkeskolen med et andenklasses fagligt niveau og måske allerede har problemer med, at de ryger for meget hash, kan det ikke nytte noget, at man giver dem en højere kontanthjælp eller en uddannelsesplads, som de ikke kan bestride."

Faglige og personlige færdigheder
Løsningen er ifølge Karen Jespersen i stedet nærmest en opdragelsesindsats overfor de opvoksende generationer.

"Den måde, de kan hjælpes på, er ved at bibringe dem de faglige og personlige færdigheder til at kunne begå sig og gennemføre en uddannelse. Det er jo en kæmpestor opgave, også meget sværere end hvis man bare kunne bygge flere ungdomsboliger og hæve de sociale ydelser. Det sidste kan du ikke klare dig med i det moderne samfund, der skal man ruste folk til at kunne håndtere alle de valgmuligheder, vi står overfor," sagde Karen Jespersen.

[email protected]

Kilde: