KU anmelder Sundhedskartellet til Konkurrencestyrelsen

Konservativ Ungdoms Landsorganisation har i dag indsendt en klage over Sundhedskartellet til Konkurrencestyrelsen

Slettet Bruger,

06/05/2008

Konservativ Ungdoms Landsorganisation har i dag indsendt en klage over Sundhedskartellet til Konkurrencestyrelsen.

"Det frie marked gælder både virksomheder og arbejdstagere. Og derfor må Konkurrencestyrelsen gribe ind, når Sundhedskartellet har monopol på arbejdskraften inden for hele elleve forskellige hverv i social- og sundhedssektoren," udtaler Konservativ Ungdoms landsformand, Rune Kristensen, og fortsætter: "Karteldannelser skal for alt i verden nedkæmpes, da det er skadeligt for konkurrencen."

Konkurrencestyrelsens opgave er netop at gribe ind, når udbydere af en ydelse danner karteller for at forhindre konkurrence og lavere priser. Men det er aldrig tidligere sket, at styrelsen har grebet ind overfor arbejdstageres karteldannelser. Men det bør Konkurrencestyrelsen gøre nu, mener KU-formanden.

"Når næsten 200.000 mennesker via deres faglige organisationer danner et kartel i forhold til for eksempel lønkrav og arbejdsforhold, så må Konkurrencestyrelsen gribe ind, så monopolet nedbrydes," siger Rune Kristensen.

[email protected]

Læs hele klagen her:

"Konkurrencestyrelsen
Nyropsgade 30
DK-1780 København V

Klage over kartel

Konservativ Ungdoms Landsorganisation klager hermed over Sundhedskartellet, Sankt Annæ Plads 30, Postboks 2277, DK-1025 København K.

Klagen bygger på, at der imellem danske sygeplejersker, tandplejere, afspændingspædagoger, bioanalytikere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, farmakonomer, radiografer, jordmødre, kost- og ernæringspersonale samt statsautoriserede fodterapeuter er dannet et kartel via disse faggruppers faglige organisationer, der således skævvrider disse faggrupper konkurrencemæssigt i forhold til arbejdsmarkedets udbudsside via blandt andet lønkrav.

I forhold til Konkurrencestyrelsens definitioner på et kartel og forbuddet mod disse, mener Konservativ Ungdoms Landsorganisation, at Konkurrencestyrelsen - evt. via Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet - bør indlede en straffesag mod denne karteldannelse.

Bruddet på lovgivningen blev påbegyndt allerede i september 1997, og Sundhedskartellet omfattede d. 1. januar 2007 anslået 118.591 personer organiseret i 11 faglige organisationer inden forsocial- og sundhedsområdet.

Vi ser frem til jeres behandling af klagen.

Med venlig hilsen
Rune Kristensen, Landsformand"

Kilde: