Helge Adam Møller sår tvivl om Christmas-Møllers fremtid

Slettet Bruger,

29/09/2007

Da de Konservatives politiske ordfører Pia Christmas-Møller i går slog til lyd for en dansk folkeafstemning om EU-traktaten, satte hun samtidig sin egen post på spil. Det mener i hvert fald partiets gruppeformand, Helge Adam Møller, der i Jyllands-Posten betvivler, at ordføreren kan fortsætte på posten, når hun går imod partiets EU-politik

"Det gør for mig en forskel, om man er politisk ordfører eller menigt medlem. Man har et krav på at orientere gruppen, hvis man fundamentalt vil udtrykke noget, som er i fuldstændig modstrid med, hvad partiet har stået for," siger Helge Adam Møller.

Dermed afkræfter han også teorier om, at Christmas-Møllers udspil er fremsat i overenstemmelse med den konservative ledelse. Ordførerens tanker fra forleden om lovgivningsmæssigt at øremærke en del af barselorloven til mænd, var heller ikke sået i konservativ jord, fastslår gruppeformanden.

"Jeg synes, at det har været to sager, hvor hun været illoyal over for gruppen," udtaler Helge Adam Møller

Christmas-Møller er uforstående
Helge Adam Møller forudser, at gruppen i den nærmeste fremtid skal tage stilling til Pia Christmas-Møllers position i den konservative folketingsgruppe.

"Jeg er totalt uforstående over for reaktionen, og det må vi så tage derfra. Derudover har jeg ikke yderligere kommentarer," er det eneste Pia Christmas-Møller selv vil sige om sagen

Heller ikke den konservative leder Bendt Bendtsen er præget af den store lyst til at tale om Christmas-Møller, men han fastslår dog igen, at hendens holdning ikke er dækkende for partiet.

"Vi kender ikke resultatet af EU-traktaten på nuværende tidspunkt, og vi tager først stilling derefter. Det er, hvad udenrigsministeren og jeg har sagt, og det er regeringens politik, og det er partiets politik. Hun har talt på egne vegne, og så har jeg ikke flere kommentarer til det," er Bendtsens kommentar.

[email protected]

Kilde: