Gyldendal indrømmer: Encyklopædiens omtale af ejendomsret er for tynd

Slettet Bruger,

08/06/2007

Af Ole Birk Olesen

Endnu engang vil Gyldendal nu ændre på sit prestigeleksikon, Den Store Danske Encyklopædi, efter kritik på 180Grader.dk. Denne gang er det artiklen om begrebet ejendomsret, som forlaget må erkende ikke er god nok.

Artiklen blev tirsdag kritiseret af historikeren David Gress, som mener, at den bl.a. er udtryk for "den historieløse uvidenheds herredømme blandt såkaldt uddannede", fordi artiklen ikke indeholder ét ord om ejendomsrettens betydning for den vestlige verdens civilisation og velstand.

Det beklager Cliff Hansen, redaktionschef hos Gyldendal Leksikon, nu.

"Vores ambition har været, at hvis en artikel har berøringsflader med flere videnskaber, så ville vi prøve at dele den op, så den blev behandlet med de forskellige synsvinkler. Og en artikel som 'ejendomsret' burde have haft en anden vinkel end den rent juridiske, men det har den ikke fået. Så den kritik, som rejses her, synes jeg, er grundlæggende rigtig. Det er en ting, som vi simpelthen vil kigge på. Der er sket det, at den er blevet behandlet af en jurist, så kun den juridiske vinkel er kommet med, og det er rigtigt, at der er andre væsentlige vinkler på begrebet ejendomsret," siger Cliff Hansen til 180Grader.dk.

I sidste uge erkendte forfatteren til Encyklopædiens artikel om velfærdsstaten, professor Tim Knudsen, at også hans tekst trænger til en omskrivning, fordi den tilsyneladende plæderer for det politiske synspunkt, at en velfærdsstat også må indeholde en form for borgerløn. Også den indrømmelse kom efter kritik på 180Grader.dk.

Sidste år ændrede man centrale afsnit om kommunisme og socialisme efter kritik i Berlingske Tidende flere år forinden. Nu står der - i modsætning til tidligere - også noget om det massive antal af grove menneskeretssovertrædelser, som kommunistiske og socialistiske styrer har været skyld i.

Kilde: