Færre timer i folkeskolen

Slettet Bruger,

17/07/2007

Mens regeringen og danske forældre efterspørger højere kvalitet i folkeskolen, viser virkeligheden ude i landets kommuner, at elevernes timetal falder, skriver Kristeligt Dagblad i dag. Meget få skoler lever op til de vejledende timetal fra Undervisningsministeriet, mens mange roder rundt omkring et lovgivningsmæssigt minimum. Og den melding undrer undervisningsminister, Bertel Haarder (V).

"Hvis der er noget som helst om de faldende timetal, er det uundskyldeligt. Kommunerne har fået de penge, de skal have, og vi vil holde nøje øje med, at de overholder kravene," udtaler han.

I Odense Kommune er der i dag nul skoler, der når de vejledende timetal og i Århus formår kun 11 ud af 51 skoler at nå målet. En undersøgelse fra sidste år viste oven i købet, at en række skoler i landet end ikke kan opfylde lovens minimumskrav. Undervisningsministeriet er i øjeblikket i gang med at undersøge kommunernes forklaringer på det faktum.

Forklaringen er dog simpel, mener den radikale Henrik Larsen, der er formand for børne- og kulturudvalget i Kommunernes Landsforening.

"Socialministeren vil også gerne have, at vi bruger flere penge på anbragte børn. Indenrigsministeren vil have bedre vilkår for de ældre. Men der er ikke penge nok til det hele, så når vi skærer i timetallet, er det simpelthen fordi, at det ikke kan være anderledes," mener han.

[email protected]

Kilde: