Dyb splid hos Socialdemokraterne om økologi

Af Ole Birk OlesenSkal dansk landbrug være 100 procent økologisk, eller er sådan et krav udtryk for teatralsk idealisme til skade for landets økono...

Slettet Bruger,

04/04/2008

Af Ole Birk Olesen

Skal dansk landbrug være 100 procent økologisk, eller er sådan et krav udtryk for teatralsk idealisme til skade for landets økonomi og almindelige menneskers jobmuligheder i landbrug og forædlingsindustri? Det er der dyb splittelse om mellem to af Socialdemokraternes mest fremtrædende folketingsmedlemmer, Mette Frederiksen og Christine Antorini. Mette Frederiksen forfægter i sine meget omtalte "ti teser" det økologiske hensyn, mens Christine Antorini i sin nye bog, "Fremtidens partier", er på økonomiens og arbejdspladsernes side.

"Målet for det danske samfund er en fuldstændig økologisk landbrugsproduktion," skriver Mette Frederiksen i sin tese nummer syv, hvorimod Christine Antorini i sin bog advarer mod den slags tanker og udstiller dem som dagdrømmerier.

Det økologiske synspunkt fra Mette Frederiksens tese hører i virkeligheden til i et parti som SF, mener Antorini. SF lider nemlig under "teatralsk idealisme", og det foregøgler vælgerne, at en total overgang til økologisk landbrug er noget, som politikerne bare kan bestemme sig for. Christine Antorini kalder SF for et "identitetsparti", som står i modsætning til et "realpolitisk" parti som Socialdemokraterne:

"Identitetspartiet [har] sjældent problemer med at anvende bestikkelse til sin målgruppe som en effektiv politisk strategi. Ikke mindst hvis partiet er i opposition. Den åndelige bestikkelse består i at bilde sin målgruppe ind, at det kun er et spørgsmål om god vilje at gennemføre et 100 % økologisk landbrug i løbet af en kort årrække," skriver Antorini.

Et eksempel på, hvad der ville ske med dansk landbrug, hvis kravet om en total omlægning til økologisk drift blev vedtaget politisk, finder Christine Antorini i svineproduktionen, hvor hun ganske vist krediterer SF for synspunktet, men hvor hun med Mette Frederiksens teser lige så godt kunne have valgt en partifælle:

"Med skarp profil kræves svineproduktionen drastisk reduceret og udvikling af erhvervet sat i stå, til samtlige miljøproblemer er løst. At en gennemførelse af politikken ville betyde, at svineproduktionen, der skaber 65.000 job i Danmark og tjener 25 mia. gode eksportkroner hjem til Danmark, må dreje nøglen om, er kun en detalje."

I svinebranchen bekræfter man, at Mette Frederiksens krav om overgang til økologisk landbrug vil være et hårdt slag for erhvervet.

"Forestiller vi os, at politikerne kræver det gennemført i løbet af 10 år, så vil det være en katastrofe. Efterspørgslen efter økologisk svinekød på de internationale markeder er stadig forsvindende lille, så afsætningen fra Danmark ville blive markant lavere, og det ville gå hårdt ud over både indtjening og arbejdspladser," siger Martin Andersson, afdelingschef i brancheorganisationen Dansk Svineproduktion, til 180Grader.dk.

[email protected]

Kilde: