Den socialistiske ulv i de borgerlige fåreklæder

Slettet Bruger,

23/10/2007

Af Safia Aoude

Safia Aoude ernærer sig ved investering i ejendomme og juridisk rådgivning og underviser desuden i historie og samfundsfag på en muslimsk friskole

I meningsmålinger ser man ofte Dansk Folkeparti figurere som en del af den borgerlige fløj, men hvor borgerlig er det nu lige, Dansk Folkeparti (DF) er?

Tag nu fx. velfærdsstaten. Hvilke "borgerlige" ideer har DF præsenteret i den forbindelse? Har DF hyldet arbejdsomheden, det personlige ansvar og princippet om, at borgernes penge har det bedst i borgernes lommer?

Når man kigger DF's mange økonomiske budgetforslag igennem, så bliver det klart at der skal gives flere og flere penge til de ikke-arbejdende i Danmark. Førtidspension er en af partiets vigtigste kæpheste, såvel som en forøgelse af udgifterne til den offentlige hjemmehjælp. DF er også modstander af udlicitering af hjemmehjælp til private.

For DF er forsørgelse af arbejdsløse, førtidspensionister, ældre og handikappede hovedsagligt et statsligt anliggende. Borgerlige dyder som fx. opsparing og selv-forsikring? Ikke hos DF!

Dansk Folkeparti fører i virkeligheden den samme socialpolitik som SF eller Socialdemokratiet. På nogle punkter er partiets socialpolitik endda betydelig mere vidtgående end Enhedslistens!

I DF's boligpolitik agiteres der for at begrænse den "store uretfærdighed i fordelingen af boliger". Dette gør man, ifølge partiet, bedst ved at lade staten opføre massive mængder af ungdoms- og ældreboliger gennem alment støttet boligbyggeri. Planøkonomi skal genindføres ved at By- og Boligministeriet skal udvikle "langsigtede prognoser" for nybyggeri, så der kan tages højde for, om der er "boliger nok til danske hjemløse", før indvandrerne sætter sig på dem.

Samtidig påstår DF, at man vil sænke ejendomskatten og vand- og el-afgifter. DF's boligpolitik er intet mindre end en hel gavebod til stemmefiskeri; man giver alle, hvad de vil have. Men hvor skal pengene komme fra?

Pludselig giver det meget mere mening, når partiets finansordfører Kristian Thulesen-Dahl fra årsmødets talerstol grinende tilkendegiver, at han har verdens største tømmermænd efter gårsdagens fest!

Netop fest og drikke synes at være et vigtig politisk diskussionsemne på partiets årsmøder, når man lytter til, hvad der bliver sagt fra talerstolen - udover de sædvanlige rabiate udfald imod "muhammedanerne", hvor flere medlemmer sædvanen tro efterfølgende hurtigt mister retten til mere "fest og drikke" og smides ud af partiet. Skattenedsættelser og velfærdsstatens problemer blev overhovedet ikke diskuteret på sidste årsmøde!

Finanspolitisk ønsker DF en sænkning af skatten. Men naturligvis kun i forbindelse med en "retfærdig fordeling af skattebyrden".

Hvordan har DF så ageret, når fx. de Konservative har sat skattenedsættelser på dagsordenen i Folketinget? DF har såmænd gang på gang voldsomt rejst børster mod en lettelse af topskatten, men altid selv stemt for øgede skatteudgifter i form af ældrechecks og forhøjet førtidspension.

En af partiets top-prioriteringer er dyre-velfærd, og for DF er det vigtigere at afholde en folkeafstemning om dyresex end at gøre det interessant for arbejdsløse at tage et arbejde fremfor at lade sig indrulle i førtidspensionisternes velfærdskolonne. Tankevækkende, og i hvert fald ikke ligefrem særlig borgerligt.

Ikke et ondt ord om DF's tidligere uddannelsesordfører Louise Frevert, men jeg har da tit undret mig over, hvordan man kan ansætte en tidligere pornostjerne og lesbisk mavedanserinde som ordfører for undervisning af børn? Al respekt for frisind og det personlige valg, men hvor borgerligt er det egentligt, når vores børn i stedet for traditionelle borgerlige familieværdier får indprentet at mor er mor og mor er far, og at det er helt okay at smide tøjet for at tjene til føden?

DF's partiprogram og deres politiske meritter i Folketinget og ude i kommunalbestyrelserne giver et tydeligt og klart billede af en socialistisk, nationalistisk jantelovsforening. Borgerlig er DF i hvert fald ikke. DF's (små)borgerlighed er baseret på underklassens kolonihave-kultur, men da underklassens kultur er i kraftig forfald netop på grund af den velfærdsstat, DF gerne vil udbygge med skatteborgernes penge, må man ubetinget sige, at DF aldrig har været og aldrig nogen sinde bliver noget borgerligt parti.

Dansk Folkeparti har med sin forvirrede velfærdspolitik og ved at arbejde imod skattelettelser været en konstant klods om benet på Venstre og de Konservative. Ikke før DF er blevet hægtet af regeringsamarbejdet vil det lykkes den nuværende regering at begynde at føre en borgelig politik.

Hvor længe tør regeringen vente?

Kilde: