Danskerne tror ikke på, at ulandsbistand virker

U-landsbistanden havner i de forkerte lommer

Slettet Bruger,

30/04/2008

U-landsbistanden havner i de forkerte lommer. Størstedelen ender i administration. Og den har ikke den store nytteværdi. Det er holdningen hos et flertal af danskerne, viser en meningsmåling fra Gallup ifølge Danidas blad "Udvikling".

57 procent mener, at "størstedelen af bistanden bruges på administration og ikke kommer de fattige til gode". 50 procent af de adspurgte erklærer sig enige i, at "størstedelen af bistanden ender i de forkerte lommer". Og kun 42 procent tror på, at bistanden i høj grad hjælper på noget.

Op til målingen tiltrak et par begivenheder sig opmærksomhed. Jørgen Poulsen fik 750.000 kr. i fratrædelsesgodtgørelse fra Røde Kors, da han blev valgt ind i Folketinget. Og professor ved Århus Universitet Martin Paldam offentliggjorde i januar en rapport, der viste, at bistanden ikke har haft nogen effekt på landenes bruttonationalprodukt.

Det kan have haft en vis effekt på målinger, mener projektseniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Lars Engberg-Pedersen, der forsker i udviklingsbistand.

[email protected]

Kilde: