DI advarer mod kommunale skattestigninger i Hovedstaden

Slettet Bruger,

13/09/2007

To ud af tre kommuner i Region Hovedstaden har planlagt at hæve skatten i 2008. Det viser en foreløbig opgørelse udarbejdet af Kommunernes Landsforening. Undersøgelsen får nu Dansk Industris regionalforening i Hovedstadsområdet til at reagere.

"Kommunerne får konstant udvidet deres budgetrammer. Alligevel ser vi gang på gang, at de ikke formår at træffe de nødvendige beslutninger, som skal til for at rationalisere den kommunale drift, og i stedet sender regningen videre til borgerne. Det er en forkert vej at gå, hvis vi skal blive ved med at kunne klare os i den internationale konkurrence," siger formand for DI Hovedstaden, Claus Spiegelhauer.

I stedet for skattestigninger foreslår DI, at kommunerne mere offensivt begynder at høste det store effektiviseringspotentiale som stadig findes i Hovedstadsområdets kommuner.

Meget mere sygefravær i det offentlige
"Selv når man ser på samme jobfunktioner er sygefraværet i det offentlige markant højere end i private virksomheder. F.eks. har offentligt rengørings- og køkkenpersonale i gennemsnit 50 pct. mere sygefravær end privat ansatte i samme type stilling. Dette på trods af at erfaringer fra bl.a. det private erhvervsliv har vist, at en aktiv ledelsesmæssig indsats kan nedbringe sygefraværet betragteligt. Her er tydeligvis et område, hvor man både kan spare penge og øge de ansattes arbejdsglæde," siger Claus Spiegelhauer og fortsætter:

"Også i ældreplejen er effektiviseringspotentialet stort. I de mest effektive kommuner bruger hjemmehjælperne 22 timer om ugen hos de ældre, mens hjemmehjælperne kun bruger 14 timer i de mindst effektive kommuner. Hvis alle kommuner leverede hjemmehjælp på niveau med de mest effektive, ville det svare til en besparelse på 2 mia. på landsplan. Kort sagt: Effektiviseringsmulighederne er der."

Budgetforhandlingerne i Hovedstadsområdets kommuner er endnu ikke overstået. P.t. ser det dog ud til, at det er borgerne i Rødovre Kommune som med stigning på knap 1 procentpoint vil få den højeste skattestigning i 2008.

[email protected]

Kilde: