DF-kandidat: Træk danske soldater hjem fra Afghanistan

Slettet Bruger,

30/10/2007

Af Ole Birk Olesen

De danske soldater skal trækkes hjem fra Afghanistan. Normalt er det et synspunkt, som er forbeholdt folketingsmedlemmer og -kandidater fra Enhedslisten og SF, men Michael Pihl, som er folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Sjællands storkreds og kendt for sine nationalkonservative synspunkter i den offentlige debat, mener det også. Det afslører han i 180Grader.dk's store stemmeguide.

"Invasionen af Afghanistan tjente et godt formål, nemlig at fjerne Taleban-styret, men jeg har aldrig delt regeringens eller Bush-regeringens forestilling om, at man kan transplantere demokrati og menneskerettigheder til kulturer og religioner, som ikke har nogen som helst tradition for det," forklarer han til 180Grader.dk og uddyber: "Den kritik rammer både Irak-krigen og Afghanistan-krigen. Man har set helt bort fra, hvad det er for en kulturel sammenhæng, som man er rykket ind i, og jeg må sige, at hele den der neokonservative tankegang om udbredelse af demokrati og menneskerettigheder, som præger Bush-regeringen meget, mener jeg er fuldstændig misforstået."

Kendt som Berlingske-kommentator
Michael Pihl er kendt som fast kommentator på Berlingske Tidende og som flittig bidragyder til det nationalkonservative tidsskrift "Nomos".

Men Michael Pihl, har vi i Vesten, der har det godt og dejligt med vore politiske systemer, ikke en pligt til at udbrede det til andre egne af verden?
"Jo, så vidt det er muligt, men jeg har ikke nogen tro på, at man kan gøre det af militær vej. Det synes jeg også, at erfaringen fra Irak-krigen viser, at man ikke kan. Et af argumenterne for, at det angiveligt skulle være lykkedes i Irak var den høje valgdeltagelse ved et parlamentsvalg, men hvis man ser på, hvem de stemmer på - ikke alene i Irak, men i hele Mellemøsten - så er det jo muslimske fundamentalister. Det er jo et paradoks, at man ønsker at indføre demokrati og menneskerettigheder, men dem, de stemmer på, er ikke særligt demokratiske. Man ser i Vesten helt bort fra, hvad det er for en kultur, der hersker i de lande, og ønsket om at demokratisere de muslimske lande er nærmest udtryk for en radikal tankegang i stil med den frelsende fanatisme, vi også finder hos den franske revolutions hovedpersoner. Jeg kan ikke se, at det er en konservativ tankegang, tværtimod er en form for forsigtighed en konservativ dyd. Den dyd kan jeg slet ikke se spiller en rolle for vores tilstedeværelse i Afghanistan og tidligere også i Irak - i hvert fald ikke hvis vi skal tage de officielle begrundelser for krigene for pålydende, og jeg tror ikke på dem, der siger, at der lå nogle helt andre magtstrategiske interesser bag, adgang til olie f.eks."

Du kalder dig konservativ, men de fleste konservative og i det hele taget borgerlige mennesker i både USA og Danmark synes at være helt enige om, at friheden for andre folkeslag skal udbredes med krudt og kugler fra Vesten. Hvorfor har de det synspunkt, hvis det for dig er et helt indlysende ikke-konservativt projekt?
"Baggrunden for deres synspunkter er efter min mening en meget abstrakt idealisme, som er meget stærk i den amerikanske politiske tradition. Men hvorfor tror borgerlige, at det kan lade sig gøre ... Det er et godt spørgsmål. Idéen om, at demokrati og menneskerettigheder kan rodfæstes i enhver kultur, næsten uanset hvad, kan jeg i hvert fald ikke se som særlig konservativ."

Islam er problemet
Er det fordi du simpelthen ikke tror, at demokrati kan indføres med succes i lande, hvor de dominerende befolkningsgrupper er muslimer?
"Jeg mener, at islam har alt med det at gøre. Islam kommer med en hellig lov og har en skriftfundamentalisme, som vanskeliggør fri fortolkning af det hellige skrift, og den skelner ikke mellem det politiske og det religiøse, som det ligger i Jesus' bud om at give kejseren, hvad kejserens er, og give Gud hvad Guds er. Skriftfundamentalismen og Muhammeds eksempel som hærfører og statsleder kombineret med klanstrukturer og meget svage stater, det vanskeliggør alt sammen eksistensen af demokratier i den verdensdel, og vi har slet ikke noget at gøre dernede overhovedet. Vi burde trække os ud så hurtigt som muligt."

Hvis du kommer i Folketinget, og der skal tage stilling til en fortsættelse af det danske engagement i Afghanistan, hvad vil du så stemme?
"Jeg vil jo nok få svært ved at stemme for, at vi skal forlænge vores engagement. Det tror jeg ikke, at jeg ville kunne. Det ville da ikke hænge sammen med det, jeg siger nu," siger Michael Pihl.

[email protected]

Kilde: