CEPOS: Højere selskabsskat vil koste lønmodtagere 3.000 kr.

Forhøjes selskabsskatten fra 25 pct

Slettet Bruger,

18/09/2009

Forhøjes selskabsskatten fra 25 pct. til 28 pct., som foreslået af Socialdemokraterne og SF, er det lønmodtagerne der kommer til at betale regningen. Det mener tænketanken CEPOS ifølge borsen.dk.

På langt sigt vil omkostningen for en gennemsnitlig lønmodtager ifølge CEPOS løbe op i 3.000 kr. årligt.

Årsagen er, at den højere selskabsskat vil indebære færre investeringer, hvilket medfører lavere produktivitet.

"Den lavere produktivitet indebærer på længere sigt erfaringsmæssigt lavere løn. Og i Danmark følger overførselsindkomsterne lønudviklingen. Så en forhøjelse af selskabsskatten vil også på sigt medføre lavere dagpenge og folkepension. Det er veldokumenteret, at højere selskabsskat medfører laver velstand, og det kommer befolkningen til at mærke på deres årlige indkomst," siger cheføkonom i CEPOS Mads Lundby Hansen til borsen.dk og fortsætter:

"Den lavere realløn vil herudover reducere den langsigtede beskæftigelse, da den lavere løn gør det mindre attraktivt at arbejde mange timer. Forhøjelsen af selskabsskatten fra 25 til 28 pct. vil således reducere beskæftigelsen på lang sigt med ca. 2.500 personer. Dermed vil forslaget også øge manglen på hænder på lang sigt."

[email protected]

Kilde: