Blød konservativ skattelanding

Slettet Bruger,

30/09/2007

Af Morten Løfberg

Mens den konservative ledelse har talt om alt andet end skat, var tre lokale kredse på banen på partiets landsråd med indstillinger om lavere skat. Den konservative skatteordfører Lars Barfoed satte sig i går aftes til møde med skatterebellerne og fik udarbejdet en samlet indstilling, der bakkes op af såvel folketingsgruppen som de tre kredse.

Indstillingen fastholder partiets målsætning om lavere skat og drømme om, at danskerne maksimalt skal betale 50 procent.

"Velstanden i Danmark er skabt takket være borgernes og virksomhedernes initiativ og virkelyst. Det er indtjeningen i landets private virksomheder, der finansierer samfundet, herunder den offentlige service. Den høje danske indkomstskat er imidlertid en hæmsko for aktiviteten i samfundet," står der blandt andet i den nye indstilling.

Trods de manglende konkreter er Henrik Sørensen, Gladsaxe-kredsens folketingskandidat glad for den nye, samlede indstilling.

"Vi fastholder, at Det Konservative Folkeparti vil nedsætte skattetrykket, og det er vi godt tilfredse med. Indstillingen er et godt konservativt rygstød til valget, der giver Bendt Bendtsen muligheden for at få skrevet skattelettelser ind i et kommende regeringsgrundlag," siger han til 180Grader.dk.

Danmarks to nye socialdemokratier
Sundbyvesterkredsen stod bag den skarpeste af de oprindelige indstillinger. Manden bag, folketingskandidat Claus Christiansen, afviser, at kredsenes skatteønsker er blevet udvandet, selv om blandt andet hans forslag om afskaffelse af topskatten ikke har fundet vej til det sammenskrevne forlig.

"Så vidt, jeg kan se er Det Konservative Folkeparti fortsat det eneste parti i Folketinget, der ønsker en lavere skat. Indstillingen kunne da godt være stærkere, men vi tager et skridt i den rigtige retning, selvom det ikke er et syvmileskridt. Det giver Bendt Bendtsen muligheden for at vride armen om på de to ny socialdemokratier dansk politik, Venstre og Dansk Folkeparti," siger Claus Christiansen.

[email protected]

Kilde: