Bendtsen: Stadig plads til skattelettelser

Slettet Bruger,

19/06/2007

Efter en kort periode uden konservative skattemeldinger er Bendt Bendtsen på banen igen. I dagens Jyllands-Posten genåbner han skattedebatten efter uger, hvor fokus har ligget på ekstra offentlige milliarder i aftalerne med landets kommuner, regioner og senest i trepartsforhandlingerne med fagbevægelsen.

"Jeg vil godt gøre op med den myte, at mere velfærd og mindre skat på arbejde er to ting, der strider mod hinanden. De er snarere hinandens forudsætninger, så jeg ser frem til at få 2015-planen på bordet," siger den konservative leder.

Jyllands-Posten angiver, at der skulle have foreligget en aftale regeringspartierne imellem om, at de Konservative skruede skattesnakken ned, mens forhandlingerne om øget offentligt forbrug stod på. Men nu er er det altså slut med tavsheden. Skatten skal ned, mener den konservative leder, som har "den forventning, at der træffes de fornødne beslutninger i indeværende valgperiode".

Men man burde have tænkt på en skattelettelse, inden man indgik aftaler om at øge det årlige offentlige forbrug med 5,5 milliarder. Det mener Cepos' cheføkonom, Mads Lundby Hansen, der ser aftalerne som udtryk for det stik modsatte af, hvad Danmark har brug for nu.

"Det, der er brug, er flere hænder, ikke øget offentligt forbrug. Pengene var bedre anvendt ved at sænke topskatten, hvor en sænkelse på 5,5 mia. kr. ud fra regeringens egne præmisser ville betyde et øget arbejdsudbud på 8.000 personer, som der er god brug for i den private sektor," udtaler Mads Lundby Hansen.

Regeringen fremlægger i dag godt 100 forslag til den længe ventede kvalitetsreform. De fleste af forslagene er dog indeholdt i de aftaler, der er indgået de seneste uger.

mol

Kilde: