Amputeret skattedebat glemmer det personlige ansvar

Slettet Bruger,

21/11/2007

Af Karsten Skawbo-Jensen

Man kan som borgerlig tilhænger af skattelettelser jamre over, at danskerne tilsyneladende elsker at være et mulehår fra at have verdens højeste skattetryk. Men man kan måske også se nærmere på, hvordan man selv som borgerlig argumenterer for den lavere skat. Argumenterer man rigtigt, og argumenterer man godt? Eller glemmer man det vigtigste og mest udfordrende?

Faktum er, at skattedebatten forekommer at være amputeret - det gælder skatteargumenterne fra både venstre og højre side.

For venstreorienterede svarer de borgerliges ønske om lavere skat til at stille sig op på en stol under et møde i Greenpeace og råbe: "Dræb hvalerne!" Ønsket om moderat skat er lig med ondskab, egoisme og grådighed. Selv om lavtlønnede, der hver dag cykler af sted i morgenmørket på vej til job, er hårdt ramt af skattetrykket, ligger lavere skat uden for de venstreorienteredes forestillingsverden.

Fra borgerlig side argumenterer man primært med lav skat, fordi det tilskynder til et større arbejdsudbud - flere varme hænder, som det hedder. Argumentet støttes af stort set alle økonomer, men lavere skat er mere end flere i arbejde og mere velfærd; moderat skat er mere forpligtende end som så.

I virkeligheden handler moderat skat om en værdikamp og et valg mellem to scenarier: Skal vi have et samfund båret af frihed, personligt ansvar og ansvar for hinanden, eller skal vi leve som statister i et lommepengesamfund, hvor den enkeltes handlefrihed er begrænset og styret af bureaukratiske omfordelingssystemer?

Jeg advokerer ikke for, at tilhængerne af lavere skat skal til at argumentere som en slags moraliserende Oxfordbevægelse, men det må ikke forties, at et samfund med moderat skat - f.eks. lavere end 50 pct. af den sidst tjente krone - kun kan fungere ordentligt, hvis vi som borgere tager ansvaret på os: ansvaret for vores liv, ansvaret for vores families og vores venners liv, en hjælpende hånd og frivilligt arbejde. Det er dér, værdikampen finder sted. Vinderne af en eventuel lavere skat vil få ekstra forpligtelser for sig selv og andre, hvis staten bliver mindre, og der ikke er spændt et fintmasket sikkerhedsnet ud under alle i enhver situation.

Skal vi gå længere end små skattelettelser og deres dynamiske effekter, er der først en seriøs værdidiskussion, som må tages. Hvor meget kræver vi af os selv? Hvordan ønsker vi at være over for os selv og over for andre? Skal det personlige ansvar være institutionaliseret og lagt i statsligt og kommunalt regi, eller vil vi tage det på os?

Dét er en konservativ diskussion.

Karsten Skawbo-Jensen er folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti

Kilde: