Amerikansk højesteret forbyder statslig racediskrimination

Slettet Bruger,

02/07/2007

Offentlige myndigheder i USA må ikke diskriminere på baggrund af race, religion eller etniske tilhørsforhold i bestræbelserne på integration. Det udelukker afghettoiseringsprojekter, hvor de offentlige myndigheder fordeler børnene på forskellige skoler efter hudfarve, så den rigtige fordeling mellem farverne opnås i politikere og embedsmænds øjne.

Sådan lyder torsdagens afgørelsen fra den amerikanske højesteret efter en længerevarende retssag mod to skoler i Kentucky, der brugte hudfarve og etnisk tilhørsforhold som fordelingskriterium på skolerne.

"Man stopper diskrimination på baggrund af race ved at stoppe med at diskriminere på baggrund af race," sagde overdommer John G. Roberts ifølge New York Times.

Farveblind forfatning
Han understregede, at den amerikanske forfatning er "farveblind", og det er i modstrid med forfatningens 14. erklæring om lighed for loven at tillade, at staten kan diskriminere folk på baggrund af hudfarve for at opnå politiske mål.

Sagen, som får betydning i hele USA har skilt vandene. Stemningen var da også bitter i retssalen, da den højestetsdommer, som havde stemt imod, fik lov at læse sin kommentar til afgørelsen op. Han mener, at afgørelsen fratager politikere, embedsmænd og skoleforvaltere "vigtige redskaber" til at undgå ghettodannelser.

"Det her er en beslutning som retten og nationen vil komme til at fortryde," hvæsede han i New York Times.

Herhjemme har Socialdemokraterne foreslået en model for kvotering af indvandrerbørn i børnehaverne.

hsh

Kilde: