Alligevel ikke flertal for gruppeeksaminer

Slettet Bruger,

11/12/2007

Af Thomas Breitenbach Jensen

I dag kom det frem, at der var skabt et flertal uden om regeringen, der ville ophæve forbuddet mod gruppeeksaminer. Men forudsætningen for flertallet var, at Birgitte Josefsen fra Venstre igen ville stemme imod sit eget parti. Men ifølge Birgitte Josefsen selv er det ikke sandsynligt, at det vil ske, fortæller hun til 180Grader.dk.

"Vi skal først se hvad de (oppositionen, red.) kommer med af beslutningsforslag. Det er jo ikke fremsat noget beslutningsforslag endnu," siger hun til 180Grader.dk.

Hun understreger, at hendes modstand mod gruppeeksaminer bunder i en principiel modstand mod, at Folketinget skal bestemme, hvorledes uddannelsesinstitutioner skal tilrettelægge eksaminer.

Hvis de fremsætter et forslag til ophævelse af forbuddet mod gruppeeksamen, der er identisk med det forslag du stemte 'ja' til. Er du så klar til at gå imod regeringen?
"Det der er vigtigt for mig, er resultaterne. Jeg tror ikke på, man får det bedste resultat ved nødvendigvis at blive ved med at køre i den samme rille. Det er derfor jeg er lidt optaget af, om jeg op til beslutningsforslaget bliver fremsat kan være med til at prøve at få sat en proces i gang," siger hun.

Så det kan ikke helt afvises, at du vil være en del af et flertal, der går regeringen i mod?
"Jamen, det har jeg slet ikke taget stilling til på nuværende tidspunkt, for jeg har ikke set noget beslutningsforslag. Og jeg vil se hvad der står på skrift, før jeg tager stilling."

Men hvis beslutningsforslaget kommer til at ligne din ønskedrøm, bliver du så den, der bringer regeringen i mindretal?
"Ja, altså. Hvis jeg kan få alle mine ønsker opfyldt. Men det nægter jeg faktisk at tro på at jeg kan. Hvis de kommer med et beslutningsforslag fuldstændig mage til det, de kom med sidste gang, så kan jeg ikke få mine ønsker opfyldt. Og det er ikke fordi, mine ønsker har ændret sig, men fordi det på det tidspunkt var vigtigt for mig at få statueret, at "det her, det mener jeg altså", og den vej igennem at få sat en proces i gang," siger hun til 180Grader.dk og fastholder, at hun stemmer i overensstemmelse med grundlovens tekst om, at ethvert medlem af Folketinget alene er bundet af sin egen overbevisning.

Birgitte Josefsen har indledt samtaler med undervisningsminister Bertel Haarder (V) og videnskabsminister Helge Sander (V) om en mere fleksibel lov, der gør det muligt for bl.a. musikstuderende at blive eksamineret i grupper.

[email protected]

Kilde: